2020 yılı mutemet avans limitleri parasal

2020 yılı mutemet avansları , 2020 ön ödeme usulu ile yapılacak işlerde avans ve kredi limitleri

2020 yılı mutemet avans limitleri parasal

2020 yılı mutemet avans limitleri parasal 

2020 yılı mutemet avansları , 2020 ön ödeme usulu ile yapılacak işlerde avans ve kredi limitleri 

2020 HARCAMA YETKİLİSİ MUTEMEDİ AVANS SINIRLARI

a) 2020 Yılında Yapım işleri ile mal ve hizmet alınılan için avans miktar

1. İllerde, kuruluş merkezlerinde, büyükşehir belediyesi sınırlan içindeki ilçeler ve nüfusu 50.000'i geçen ilçelerde

2. Diğer ilçelerde

1.900

990

b) Erbaş ve erlerden terhis, terhis mahiyetinde izin ve muayeneye sevk edilenler ile asker sevk ve celp dönemlerinde asker sevki ile ilgili olarak askerli şubesi ve eğitim merkez k.lığı, Jandarma ve Sahil Güvenlik mutemetlerine

147.200

c) Şehit cenazelerinin nakli, firari askerler, şüpheli, tutuklu veya hükümlü askerlerin sevkinde kullanılmak üzere

21.900

ç)Yabancı konuk ve heyetlerin ağırlanması amacıyla görevlendirilen mihmandarlara

12.700

d)Bakanların katılacağı yurt dışı seyahatlerde kullanılmak üzere

36.800

e)Mahkeme harç ve giderler için

1-İstanbul il merkezinde

2-Ankara ve İzmir il merkezinde

3- Diğer il ve ilçelerde

150.000

99.000

38.000

f) Doğal afetler nedeniyle oluşacak ihtiyaçlar için kullanılmak üzere

100.600

g) İl dışına seyahatlerde akaryakıt giderleri için kullanılmak üzere

9.900

ğ)Yakalanan yasadışı göçmenler ile sınırdışı edilecek şahıslar için kullanılmak üzere verilecek avans

40.300

h)Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari Teşkilatı ve Cumhurbaşkanlığı

729.400

ı). Askeri daire, Jandarma ve Sahil Güvenlik mutemetleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı daire mutemetlerine ve dış temsilcilikler emrine verilecek avans tutarları, ilgili idarelerin görüşleri alınmak suretiyle askeri birlik, daire ve dış temsilcilikler itibarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığınca ayrıca belirlenmek üzere.

1-Askeri daire, Jandarma ve Sahil Güvenlik mutemetlerine

2-Milli İstihbarat Teşkilatı mutemetlerine

3-Dış Temsilciliklere

147.200

73.600

552.400

i) 5018 sayılı Kanuna ekli (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin,

-Kuruluş merkezlerindeki mutemetlerine,

-Merkez dışındaki birim mutemetlerine

1.374.000

   552.000

j) Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı mutemetlerine

1.374.000

k) Yükseköğretim Kurumları Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlıklarının harcamaları için kullanılmak üzere

9.900

l)Yargılama Giderleri

20.750

m) Posta ve Telgraf Giderleri (Yüksek Mahkemeler için)

4.600

n) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına ait kadın konukevleri ve bağlı birimlerinden hizmet kadınların harçlıkları için

1- Büyükşehir belediye sınırları içinde

2- Diğer il ve ilçelerde

10.000

6.000

Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2019, 21:28
YORUM EKLE