2020 yılı memur ölüm yardımı tutarları

2020 ocak temmuz ve 2020 temmuz aralık döneminde yapılacak ölüm yardımı tutarları, memur ölüm yardımı nasıl hesplanır.657 208 madde ölüm yardımı memur

2020 yılı memur ölüm yardımı tutarları

2020 yılı memur ölüm yardımı tutarları hesaplama mevzuat 

Devlet memuru olarak görev yapanların kendilerinin ölümü halinde aile bireylerine veya memurun eşinin veya çocuğunun ölümü halinde memura ölüm yardımı ödemesi yapılır.

Memura Yapılacak Ölüm Yardımı Tutarı Nasıl Hesaplanır 

Devlet memurlarına Yapılacak Olan Ölüm Yardımı hesaplanırken ölüm yardımı ödenecek dönemdeki memur aylık katsayısı ile en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) çarpımı sonucu bulunacak tutara göre hesaplama yapılır.

9500x(Aylık Katsayı Tutarı ) =    Ödenecek Tutar   

Memurun Yakınlarının Ölmesi Halinde yukarıda yer alan formüle göre hesaplanacak tutar ödenir 

Memurun Kendisinin Ölmesi Halinde Bu Tutar 2 Kat Olarak Aile Bireylerine Ödenir 

Memur Ölüm Yardımı Ödeneğinde Damga ve Gelir Vergisi Kesilir mi?

Memurlara 657 sayılı kanununun 208. maddesine göre yapılacak ölüm yardımı ödeneğinin ödenmesinde ilgili kanun maddesinde yer alan düzenlemeye göre gelir ve damga vergisi kesintisi yapılmaz.

Memur Ölüm Yardım Ödeneği Memurun Borcuna Karşılık Haciz edilebilir mi?

Memurlara ödenecek olan ölüm yardımı ödeneği üzerine haciz konamaz. Bu ödenek tam olarak ödenmek zorundadır.

2020 Yılı Ölüm Yardımı Ödenek Tutarları 

*Memur olmayan eşinin ölümü halinde, kendisine en yüksek Devlet memuru aylığı tutarında ölüm yardımı yapılır.

*Aile yardımı ödeneğine müstahak çocuğunun (üvey çocuklar dahil) ölümü halinde, kendisine en yüksek Devlet memuru aylığı tutarında ölüm yardımı yapılır.

Ölüm yardımının yapılmasında, çocuk sayısı bakımından herhangi bir sınırlama söz konusu değildir.

*Kendisinin ölümü halinde, sağlığında kurumuna bildirmiş olduğu kişiye; kimseyi bildirmemiş ise eşine ve çocuklarına; bunlar yoksa anne ve babasına; bunlar da yoksa kardeşlerine en yüksek Devlet memuru aylığının iki katı tutarında ölüm yardımı yapılır.

Buna göre, 2020 yılı Ocak Temmuz dönemide 

-Eşinin ölümü halinde, memura “1.387,58 TL” ölüm yardımı yapılır.

-Çocuğunun (üvey çocuk dahil) ölümü halinde, memura “1.387,58 TL” ölüm yardımı yapılır.

-Memurun ölümü halinde, ölüm yardımının ödenebileceği kişilere “2.775,16 TL” ölüm yardımı yapılır.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Yer Alan Ölüm Yardımı Ödeneği İle ilgili Mevzuat 

ÖLÜM YARDIMI ÖDENEĞİ: 657 SAYILI KANUNUN 208. MADDESİ)

Devlet memurlarından: memur olmayan eşi ile aile yardımı ödeneğine müstehak çocuğu ölenlere en yüksek Devlet memuru aylığı (ek gösterge dahil) tutarında, memurun ölümü halinde sağlığında bildiri ile gösterdiği kimseye, eğer bildiri vermemiş ise eşine ve çocuklarına, bunlar yoksa ana ve babasına, bunlar da yoksa kardeşlerine en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) iki katı tutarında, ölüm yardımı ödeneği verilir.

(1) Ölüm yardımı ödeneği, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ve ödeme emri aranmaksızın saymanlarca derhal ödenir. Bu yardım borç için hacizedilemez. Yurt dışında sürekli görevde bulunan memurlara verilecek ölüm yardımı ödeneğinde 156 ıncı maddede yazılı katsayı uygulanmaz.

 

YORUM EKLE