2019 Temmuz Aralık Dönemi Sendika Aidatı ve Toplu Sözleşme İkramiyesi

2019 Yılı Temmuz Aralık Dönemi Sendika Aidatı ve Toplu Sözleşme İkramiyesi,

2019 Temmuz Aralık Dönemi Sendika Aidatı ve Toplu Sözleşme İkramiyesi

2019 Yılı Temmuz Aralık Dönemi Sendika Aidatı ve Toplu Sözleşme İkramiyesi

Sendika Aidatı ve Toplu Sözleşme İkramiyesi

Sendika üyesi memurların maaşlarında sendika aidatı kesintisi yapılmaktadır.  Sendika üyesi olan memurlara yılın belli dönemlerinde ise toplu sözleşme ikramiyesi ödenmektedir.

1-Sendika Aidatı

Sendika, üyeliği kesinleşen kamu görevlisinin başvuru belgesinin bir örneğini üyelik ödentisine esas olmak üzere kuruma göndermek zorundadır. Kurum bu belgeyi aldıktan sonra memurun maaşından sendika aidatı kesmek zorundadır. Kişinin maaşından kesilen aidat tutarı 5 gün içerisinde sendikanın banka hesabına aktarılır. Kurum ayrıca aidat kesintisi yapılan personelin listesini sendikaya gönderir

Memurun maaşından kesilecek olan sendika aidatı, memurun damga vergisine tabi brüt gelirine üyesi olduğu sendikanın tüzüğünde belirlenen oran uygulanmak suretiyle hesaplanır.  Memurların damga vergisine tabi brüt gelirleri farklı olduğu için  personelin sendika aidatları farklı olabilir. Farklı sendikaya mensup personelin de sendika aidatlarında farklılıklar olabilir. Çünkü her sendika tüzüğünde farklı oran belirleyebilir.

Sendika aidatları için asgari ve azami tutar belirlenmiştir. Memurun maaşından kesilecek aidat tutarı,  15 inci derecenin birinci kademesinden aylık alan Devlet memurunun damga vergisine tâbi brüt gelirleri toplamının binde dördünden az, otuzda birinden fazla olamaz.

2-Toplu Sözleşme İkramiyesi

Kamu görevlilerine ödenecek toplu sözleşme ikramiyesi 375 sayılı KHK ile düzenlenmiştir.  KHK'da toplu sözleşme ödeneğinin kimlere ve ne zaman ödeneceği gibi hususlara dair hükümler bulunmaktadır.

Toplu sözleşme ikramiyesi, sendika üyesi olup aylık veya ücretlerinden sendika aidatı kesilen kamu görevlilerine yapılan ödemedir. Toplu sözleşme ikramiyesi yılda dört kez ödenmektedir. Ödeme yapılan aylar ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarıdır. Toplu sözleşme ikramiyesi ile amaçlanan sendika üyesi olan kamu görevlilerinden kesilen toplu sözleşme ikramiyelerinin kamu işvereni tarafından karşılanmasıdır.

Sendika aidatı gerek aynı sendikaya üye gerekse farklı sendika üyesi memurlar için farklı olabilmesine karşın toplu sözleşme ikramiyesi her kamu görevlisi için aynı tutardadır.  375 sayılı KHK'ya göre kamu görevlilerine toplu sözleşme ikramiyesi olarak ödenecek tutar 45-TL olarak belirlenmiştir. Ancak bu tutar daha sonra yapılan toplu sözleşmeler ile artırılmıştır. 2017 yılında imzalanan 4 üncü dönem toplu sözleşme hükmü gereği 2019 yılında ödenecek toplu ikramiyesi 750 gösterge rakamının aylık katsayı ile çarpılması ile hesaplanacaktır. Buna göre 2019 yılı temmuz aralık döneminde toplu sözleşme ikramiyesi olarak ödenecek  tutar brüt 103,84-TL'dir.

Memurun toplu ikramiyesinden sadece Damga Vergisi kesintisi yapılır.

Bu yazının tüm hakları Mevzuatinyeri.com’a aittir. 5856 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Aktif  link verilmek suretiyle paylaşılabilir.

Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2019, 20:27
YORUM EKLE