Yıllık izindeki memur göreve çağrılabilir mi?

Yıllık izindeki memur göreve çağrılabilir mi?

Yıllık izindeki memur göreve çağrılabilir mi?

Yıllık izindeki memur göreve çağrılabilir mi?

Soru: ...... kurumunda görev yapmaktayım. Kurumumuzda personel yetersizliği olduğu için yıllık izin konusunda zaman zaman problemler yaşayabiliyoruz. Hatta kimi zaman yıllık iznimizi yarıda kesip göreve başlamamız isteniyor. Memur, izindeyken göreve çağrılabilir mi?

Cevap: Bilindiği üzere, memurlara ne kadar izin verileceği 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Yıllık izin" başlıklı 102. maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu maddede " “Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir.” hükmü yer almaktadır.

Yıllık izinlerin kullanımı ile ilgili düzenleme ise Devlet Memurları Kanununun "yıllık izinlerin kullanılışı" başlıklı 103 maddesinde düzenlenmiştir. Anılan maddede  "Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izliyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer. Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez. Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verilir." hükmü yer almaktadır.

Devlet Memurları Kanunun izinle ilgili düzenleme yapan maddelerine bakıldığı zaman memura verilecek izinler konusunda amire takdir yetkisi tanındığı görülecektir. Memurlar izinlerini amirlerinin uygun bulacağı zamanlarda kullanabilmektedir. Ancak, her idari işlemde olduğu gibi izin konusunda da takdir yetkisinin sınırsız olmadığının kabulü hukuk devletinin bir gereğidir. Amir memurun izin talebini kurumun iş ve işlemlerinin aksamaması, personelin izin taleplerinin aynı oranda karşılanması gibi  çeşitli  kriterlere göre değerlendirip uygun bulması halinde izin vermelidir. Memura izin vermedeki takdir yetkisi, amire hiçbir zaman keyfi olarak memurun izin talebini geri çevirme hakkı tanımamaktadır.

Diğer taraftan, memurlar yıllık izin kullanırlarken hizmetlerine ihtiyaç duyulması, iş ve işlemlerde aksama yaşanmaması veya bunların dışında çeşitli gerekçelerle göreve çağrılabilmektedirler.  Bu kapsamda göreve çağırlan memurun makul bir mazereti yoksa yıllık iznini keserek en kısa süre zarfında göreve başlaması gerektiğini değerlendirmekteyiz. Aksi halde, memurun 657 sayılı yasa kapsamında çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalma olasılığı bulunmaktadır.

Bu yazının tüm hakları www.mevzuatinyeri.com a  aittir.. ” www.mevzuatinyeri.com” şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır

 

YORUM EKLE