Memurun Yıllık İznine Denk Gelen Resmi Tatiller İzinden Düşülebilir mi?

Memurun Yıllık İznine Denk Gelen Resmi Tatiller İzinden Düşülebilir mi? memurun yıllık iznine denk gelen resmi ve dini bayramlar yıllık izinden düşülürmü, memur yıllık izin sürelerindeki resmi tatil günlerinin izine etkisi

Memurun Yıllık İznine Denk Gelen Resmi Tatiller İzinden Düşülebilir mi?

Memurun Yıllık İznine Denk Gelen Resmi Tatiller İzinden Düşülebilir mi?

Devlet memurlarına hizmet sürelerine göre verilen yıllık izinlere ilişkin idarelerce ve memurlarca tereddüt yaşanan hususlardan biriside yıllık izin sürelerinin hesaplanmasında yaşanmaktadır.İdarelerce memurlara yıllık izin verilirken verilen yıllık izin süreleri takvim günü olarak hesaplanmakta ve izin günleri arasında kalan hafta sonu tatilleri ile resmi bayramlar ve ramazan ve kurban bayramları için  verilmiş olan idari izinler izin gün hesabında yıllık izinden sayılmaktadır.Ancak yıllık izinlerini kullanan memurların yıllık izin tarihlerine denk gelen resmi bayramlar ve dini bayramlarda izin gün hesabının nasıl yapılacağı ve bu sürelerin yıllık izinden düşülüp düşülmeyeceği hususunda Devlet Personel Başkanlığınca verilen görüşte bir çok kamu kurumunun ve memurun izin sürelerinin hesabında yanlış yaptığı ve yapılan yanlışlardan dolayı memurların daha az yıllık izin kullandığı anlaşılmıştır.Devlet Personel Başkanlığınca verilmiş olan (29.04.2016 - 2635) tarih ve sayılı yazıda yıllık izin sürelerine denk gelen hafta sonu tatilleri ile yıllık izin süreleri içinde kalan resmi bayramların ve idari izinlerin yıllık izin sürelerinden sayılıp sayılamayacağı hususu açıklığa kavuşturulmuştur.Devlet personel başkanlığının ilgili görüşü doğrultusunda yıllık izin sürelerine denk gelen hafta sonu tatilleri ,resmi bayramlar, idari izinler ve dini bayramların memurun yıllık izninden düşülüp düşülmeyeceği başlıklar halinde gösterilmiştir.

Hafta Sonu Tatili Olan Cumartesi ve Pazar Günleri Yıllık İzine Dahil midir ?

Memurun yıllık izin süreleri içinde kalan hafta sonları tatilleri yıllık izin sürelerine dahil olmaktadır.Örneğin 16.04.2018 Pazartesi gününden itibaren 10 gün izin alan bir memurun izninin 6 ıncı  ve 7 nci günleri 21 ve 22 nisan tarihlerine denk gelmekte ve bu günlerde yıllık izin sürelerinden sayılmaktadır.

Mesai Günlerine  Denk Gelen Ulusal Bayramlar  Yıllık İzinden Sayılır mı ?

Devlet personel başkanlığının görüşüne göre yıllık izin kullanan memurun  izin tarihleri içinde resmi tatil günlerinden olan günler varsa bu günler yıllık izin süresinden sayılmayacaktır.Yani ilgili günlerde memur yıllık izninden kullanmış olmayacaktır.

Cumhurbaşkanlığınca  Verilen İdari İzinler Yıllık İzinden Sayılır mı ?

Devlet personel başkanlığınca verilen ilgili görüşe göre başbakanlıkça özellikle dini bayram haftalarında verilen idari izinlerde memurun yıllık izin sürelerinden sayılmayacak ,yani memuru idari izin günlerinde yıllık izninden kullanmamış olacaktır.Başbakanlıkça verilen idari izin memur izne ayrıldıktan sonra ilan edilmişse memur göreve yine izin bitiş tarihinde başlayacak ancak izin süreleri arasına denk gelen idari izin süreleri kadarki süre memurun izinlerine eklenecektir.

Devlet Personel Başkanlığı Görüşünde Bahsedilen Genel Tatil Günleri Hangi Günlerdir?

Genel tatil günlerine ilişkin düzenleme 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun ile yapılmıştır.İlgili kanunun 2. maddesine göre  genel tatil günleri aşağıda yer alan şekilde tanımlanmıştır.

Madde 2 – Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü, 1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü genel
tatil günleridir. (2)
A) Resmi bayram günleri şunlardır:
1.  23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır.
2. 19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür.

3. 30 Ağustos günü Zafer Bayramıdır.
B) Dini bayramlar şunlardır:
1. Ramazan Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 3,5 gündür.
2. Kurban Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 4,5 gündür.
C) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Milli Birlik Günü tatilidir.
D) Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü, 1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir.

Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2020, 10:10
YORUM EKLE