Memurun yıllık izin sürelerine hangi çalışmalar etki eder

Memurların yıllık izin süreleri hesaplanırken daha önce kamuda ve özel sektörde çalışmış oldukları bazı süreler yıllık izin sürelerinin artmasına neden olmaktadır. Memurun yıllık izin sürelerine etki eden çalışmalarının neler olduğunu açıklamaya çalışalım.

Memurun yıllık izin sürelerine hangi çalışmalar etki eder

Memurun yıllık izin sürelerine hangi çalışmalar etki eder

Kamuda memur olarak çalışan kişilerin daha önce çalışmış oldukları yerlerdeki hizmet süreleride dikkate alınabilmektedir. Memurun hangi çalışmalarının yıllık sürelerine etki ettiğini başlıklar halinde aşağıda gösterdik.

**Kamu kurumlarında geçen süreler: Hangi statüde olursa olsun (işçi, sözleşmeli, 4/B, 4/C gibi) kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet sürelerinin tamamı değerlendirilir.

**Özel sektörde geçen süreler: Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet süreleri yıllık izin hesabına dahil edilmektedir. Ancak, kazanılmış hak aylığında değerlendirilebilen özel sektör hizmet süreleri tüm memurlar için eşit düzenlenmediğinden, bu eşitsizlik yıllık izin hesabında da kendini göstermektedir. Buna göre;

-Teknik hizmetlerde çalışanlar için: Teknik hizmetler sınıfına girenlerden, memurluğa girmeden önce yurt içinde veya yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya özel iş yerlerinde yapanlarla memuriyetten ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden memuriyete girmek isteyenlerin teknik hizmetlerde geçirdikleri sürenin (en çok 16 yılın) 3/ 4’ü,

-Sağlık hizmetlerinde çalışanlar için: Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına girenlerden, memurluğa girmeden önce yurt içinde veya yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya özel iş yerlerinde yapanlarla memuriyetten ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden memuriyete girmek isteyenlerin sağlık hizmetlerinde geçirdikleri sürenin (en çok 16 yılın) 3/ 4’ü,

-Avukatlık hizmetlerinde çalışanlar: Avukatlık hizmetleri sınıfına girenlerden, memuriyete girmeden önce veya memurluktan ayrılarak serbest avukat olarak geçirdikleri sürelerin (en çok 16 yılın) 3/ 4’ü,

-Basın hizmetlerinde çalışanlar için: Basın Kartları Yönetmeliğine göre, basın kartına sahip olmak suretiyle gazetecilik yaparak memurluğa girenlerden, meslekleriyle ilgili görevlerde istihdam edilmeleri şartıyla, fiilen gazetecilik yaparak geçirdikleri sürelerin (en çok 16 yılın) 3/ 4’ü,

-Eğitim hizmetlerinde çalışanlar için: Özel okullarda öğretmenlik veya yöneticilik yaptıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı emrinde memuriyet kabul edenlerin özel okullarda geçen hizmet sürelerinin (en çok 18 yılın) 2/3’ü

yıllık izin hesabında değerlendirilecektir.

**Avukatlık stajında geçen süreler: Devlet Memurları Kanununa göre memurların avukatlık stajını, memuriyet dışında yapmaları halinde iki kademe, memuriyette iken yapmaları halinde ise bir kademe ilerlemesinden yararlanmaktadırlar. Avukatlık stajının, bulunulan hizmet sınıfı ile irtibatlandırılmadan memurların kazanılmış hak aylığında değerlendirilmekte olması, staj süresi de yıllık izin hesabında değerlendirilecektir.

YORUM EKLE