Memurun Yarım Gün İzin Hakkı

Memurların yarım gün izin hakları , memur yarım izne başvuru şartları, yarım gün izin süresi memur, memurun yarım gün izin kullanma hakkı

Memurun Yarım Gün İzin Hakkı

MEMURLARDA YARIM GÜN İZİN

Bildiğiniz üzere memurlar ile alakalı birçok konunun ana hatlarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu üzerinden erişebiliyoruz. 29 Ocak 2016 tarihinde 6663 sayılı Kanunla 657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesine eklenen F fıkrası şu şeklidedir. “Doğum sonrası analık izni süresi sonunda kadın memur, isteği hâlinde çocuğun hayatta olması kaydıyla analık izni bitiminde başlamak üzere ayrıca süt izni verilmeksizin birinci doğumda iki ay, ikinci doğumda dört ay, sonraki doğumlarda ise altı ay süreyle günlük çalışma süresinin yarısı kadar çalışabilir. Çoğul doğumlarda bu sürelere birer ay ilave edilir. Çocuğun engelli doğması veya doğumdan sonraki on iki ay içinde çocuğun engellilik durumunun tespiti hâllerinde bu süreler on iki ay olarak uygulanır… Memurun çalışacağı süreler ilgili kurum tarafından belirlenir.”

YARIM GÜN İZİN TALEBİ NASIL OLUR?

Memur, doğum sonrası analık izni süresi bitiminden itibaren yarım gün iznin kullanımı için dilekçe vererek talepte bulunması gerekmektedir. Söz konusu talep, çocuğun hayatta olması kaydıyla kurumca yerine getirilir.

YARIM GÜN İZİN SÜRESİ NEDİR?

Memur anneye yarım gün izin süresi,  doğum sonrası analık izninin bitiminden itibaren birinci doğumda iki ay, ikinci doğumda dört ay, sonraki doğumlarda ise altı aydır. Memur anneye yarım gün izin süresinin tespitinde memurun doğum yapması esas alınır. Memurun yaşayan çocuğunun sayısına göre belirlenmez.

Örnek: Memurun ölü doğum yapmasını müteakip bir çocuğunun doğması ve yarım gün izin talep tarihinde çocuğunun hayatta olması halinde bu memurun yarım gün izin süresi dört aydır.

YARIM GÜN İZNİ KİMLER KULLANIR?

Yarım gün izin hakkından sadece kadın memur yararlanır. Şimdi birçok kişinin aklına yarım gün izin kullanan memur anne süt izni kullanabilir mi gibi sorular gelebilir. Hemen yanıtlayalım. Memur anneye yarım gün izin süresi verildiği taktirde memur anneye süt izni ayrıca verilmez.

Kadın memur eğer yarım gün izin kullanıyor ise; ve çocuğunun ölümü gibi bir durum söz konusu ise memur anne kalan yarım gün izin süresini kullanmaya devam edemez. Memurun çalışacağı sürelerin başlangıç ve bitiş saati kamu kurum ve kuruluşu tarafından belirlenir.

Memurlar yani memur anneler tarafından kullanılan yarım izin hakkı memurun günlük çalışma süresinin yarısı kadardır. Çalışma süresinde ise 657 sayılı Kanunun 100 üncü maddesi uyarınca belirlenen günlük çalışma süresi ölçüt alınır.

Günün yirmi dört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde görev yapan ve yarım gün izin hakkından yararlanan memurun çalışma şekli, haftalık yirmi saatlik çalışma süresinin dikkate alınması suretiyle kurumlarınca düzenlenir

ÇOĞUL GEBELİKTE YARIM GÜN İZİN

Çoğul doğumlarda yarım gün izin süresine birer ay ilave edilir.

Örnek: Memurun birinci doğumda ikiz çocuğunun olması halinde yarım gün izin süresi üç aydır. Söz konusu memurun ikinci doğumda tekrar ikiz çocuğunun olması halinde ise yarım izin süresi beş aydır.

ÇOCUĞUN ENGELLİLİĞİ HALİNDE YARIM GÜN İZİN SÜRESİ

Çocuğun engelli doğması halinde yarım gün izin süresi doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden itibaren on iki aydır. Doğumdan sonraki 1 yıl içinde çocuğun engellilik durumu fark edilir ve tespit edilirse, memurun yarım gün izin süresi, doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden itibaren on iki aylık sürenin kalan kısmı kadar olacaktır.

SÜT İZNİ KULLANAN MEMURUN YARIM GÜN İZİN ALMASI

Süt iznini kullanmayı tercih eden memur, süt izninin kesilerek yarım gün izin hakkını talep etmesi halinde yarım gün izin süresinin kalan kısmı kadar bu izin hakkından yararlanabilir.

MEMUR OLMADAN DOĞUM YAPAN KADIN YARIM GÜN İZİN ALABİLİR Mİ?

Doğum yaptıktan sonra Devlet memurluğuna ataması yapılan kişi, çocuğunun hayatta olması kaydıyla yarım gün izin hakkını talep edebilir. Ancak bu süreçte doğum sonrası analık izninin bitiş tarihi baz alınır ve kalan süre değerlendirilir.

Kaynak: Yarım Gün İzin Hakkında Bilmedikleriniz - Memurlarda Yarım Gün İzin

YORUM EKLE