Memurun evlilik izni hakkında bilinmesi gerekenler

Kamuda görev yapan memurların evlenme evlilik izin süreleri , evlenme izninin kullanılma zamanı, evlenme izninin nasıl alınacağı evlenme izninde memurun ücret durumu v.b konularda merak edilen konular hakkında açıklamalar

Memurun evlilik izni hakkında bilinmesi gerekenler

Evlenme Evlilik  Nedeniyle Memurun  İzin Hakkı

Devlet memurlarının evlenme olayına bağlı olarak 657 sayılı kanunun 104 maddesinde yer alan düzenlemeler çerçevesinde evlenme izni kullanma hakkı bulunmaktadır.Bu yazımızda memurun evlenme evlilik izni hakkında merak edilen evlilik izninin kaç gün olduğu,memurun evlilik evlenme izninin başlangıç tarihi.düğün ve nikah tarihlerinin farklı olması halinde evlenme izninin kullanılma tarihi v.b konuları açıklamaya çalışacağız

Memurun Evlilik Evlenme İzni Kaç Gündür? 

657 sayılı devlet memurları kanunun 104. maddesinde yer alan hükme göre memurun evlilik evlenme mazeretine bağlı olarak kullanabileceği evlilik izni süresi 7 gündür.İlgili izin süresi takvim günü olup evlilik tarihinin resmi tatillere gelmiş olması bu izin süresinde herhangi bir uzamaya sebebiyet vermez.

Memurun Evlenme İzninin Başlangıç Tarihi Ne Zamandır?

657 sayılı kanuna göre verilecek olan mazeret izinlerinde mazeret izninin başlangıcı izninin bağlandığı olayın meydana gelmesine bağlanmıştır.Bu nedenle evlilik izni de evlenme olayının gerçekleşmesi halinde kullanılabilecektir.Bu nedenle düğün veya nikah tarihinden önce veya düğünden nikahtan 10-15 gün gibi sürelerin geçmesi halinde evlenme izninin kullanılması mümkün değildir.Evlenme izni düğün veya nikah gününden itibaren başlamalıdır.

Memur Kimlerin Evlenmesi Halinde Evlilik İzni Kullanabilir ?

Memura tanınan evlilik izni hakkı kendisinin veya çocuğunun evlenmesi halinde kullanılabilecek bir izindir.Bu nedenle memur kendisinin ve çocuğunun dışında kardeşi amcası v.b akrabalarının evlenmesi halinde bu izin hakkından faydalanamayacaktır.

Memurun Evlenme İzninde Amirin Takdir Hakkı Varmıdır?

Mazerete dayalı izinlerde iznin bağlandığı mazeretin meydana gelmesi ve memurun bu mazeret iznini kullanmak istemesi halinde memura bu izinler verilmek zorundadır.Dolayısıyla usulune uygun olarak talep edilen mazeret izinlerinde amirin takdir hakkı bulunmamaktadır.

Düğün ve Nikah Tarihleri Farklı İse Memur  Evlenme İznini  Ne Zaman Kullanılır?

Bazı durumlarda memurun nikah ve düğün merasim tarihleri farklılık göstermektedir.Bu gibi durumlarda evlenme izninin düğün tarihine göre mi yoksa nikah tarihine göre mi verileceği idarelerde tereddüte neden olmaktadır.Memura verilecek olan evlilik izni memurun talebi üzerine düğün tarihinde de verilebilir nikah tarihinde de verilebilir.Konuya ilişkin olarak Devlet Personel Başkanlığınca verilmiş olan 657 sayılı Kanunun 104’üncü maddesinin B fıkrasında yer verilen mazeret izinlerinin başlangıç tarihleri hakkındaki 18/05/2011 tarih ve 9645 sayılı görüşü bu yöndedir.

Evlenme İzni Süresince Memurun Maaşında Herhangi Bir Kesinti Yapılır mı?

Memurlara verilen evlilik izninde memurların maaşında herhangi bir kesinti yapılmaz.Ancak memurun fiilen çalışmasına bağlı olarak ödenecek olan fazla çalışma ücreti,ders ücreti.nöbet ücreti gibi ödemeler bu izin süresince ödenmez.

YORUM EKLE