Memurun eşinin yakınlarının ölmesi halinde ölüm izin hakkı

Memurun kullanabileceği mazeret izinlerinden biriside ölüm iznidir.Memur ölüm iznini kendi yakınlarının ölmesi halinde kullanabileceği gibi eşinin yakınlarının vefat etmesi halinde de kullanabilir

Memurun  eşinin yakınlarının ölmesi halinde ölüm izin hakkı

Memurun  eşinin yakınlarının ölmesi halinde ölüm izin hakkı 

Memur olarak kamuda çalışanların 657 sayılı kanunda yer alan mevzuat hükümlerine göre mazeret izni kullanma hakları bulunmaktadır.Memurun kullanma hakkına sahip olduğu mazeret izinlerinden biriside ölüm iznidir.Memur bu izni kendi yakınlarının ölmesi halinde kullanabileceği gibi eşininde kanunda sayılan akrabalarının ölmesi halinde bu izin hakkından faydalanabilmektedir.

Memurun kullanacağı ölüm iznine ilişkin mevzuat düzenlemesi 657 sayılı kanunun 104 maddesinin b fıkrasında yapılmıştır.İlgili maddeye göre memur aşağıda sayılan yakınlarının ölmesi durumunda ölüm izni kullanabilmektedir.

-Memur   eşinin,çocuğunun ve kendi annesi, babası ile kardeşlerinin ölmesi durumunda 7 gün ölüm izni kullanabilecektir.

Ayrıca memur  eşinin annesinin (Kayınvalide) Babasının (Kayınbaba) ve kardeşlerinin ölmesi durumunda 7 gün ölüm izni kullanabilecektir.

Kanun maddesinden de anlaşılacağı üzere memura hak tanınan ölüm izni memurun kanun maddesinde sayılan eşinin  yakınlarının ölmesi durumunda da geçerlidir.Kanun maddesinde sayılan kişiler haricindeki amca,dayı,teyze v.b akrabaların ölümü durumunda ise memurun ölüm izni kullanma hakkı bulunmamaktadır.

Son olarak  657 sayılı devlet memurları kanununda yer alan mazeret izinlerinin memurlara veriliş sebebi mazeret izninde belirtilen olayların vuku bulması halinde memurların yıllık izin haklarından kullanmadan mazeret dönemlerinde izin verilerek yapmaları gereken işleri yapmalarına imkan tanımaktır.Bu nedenle mazeret izni kullanacak kişilerin bu izinleri mazeretlerinin ortaya çıktığı dönemlerde kullanması gerekmektedir.Mazerete bağlı olaylardan 10-20 gün gibi  süreler geçtikten sonra  mazeret izinlerinin  kullanılabilmesi mümkün değildir.

Konuya ilişkin olarak Devlet Personel Başkanlığınca verilen 18/05/2011 tarih ve 9645 sayılı görüşte " ölüm üzerine verilen mazeret izninin ise, söz konusu mazeretlerin vuku bulduğu tarihten, diğer bir deyişle doğumun veya ölüm olayının meydana geldiği tarihten, itibaren başlamak suretiyle kullandırılmasının uygun olacağı düşünülmektedir." şeklinde görüş verilmiştir.

YORUM EKLE