Memurluktan önce yapılan askerliğin yıllık izne etkisi

memur olmadan önce askerlik hizmetini yerine getiren memur memur olduktan sonra bu süreleri yıllık izin hesabında saydırabilir mi

Memurluktan önce yapılan askerliğin yıllık izne etkisi

Memurluktan önce yapılan askerliğin yıllık izne etkisi 

Devlet memurları kanununa göre memurların yıllık izin süreleri belirlenirken hizmet sürelerine göre yıllık izin hakkı tanınmaktadır.Hizmet sürelerinin hesabında dikkate alınacak sürelerden biriside memurun gerek memurluktan önce gerekse memur iken yapmış olduğu askerlikte geçen süreleridir.

Memurun memurluğa başlamadan önceki dönemde yapmış olduğu askerlik hizmetinin memurluğa atandıktan sonra yıllık izin hesabında kullanılıp kullanılamacağı hususunda DPB görüşü bulunmaktadır.

    Devlet Personel Başkanlığının 20/10/2011 tarihli ve 20093 sayılı görüşünde; “154 Seri Nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği gereğince, yıllık izin süresinin hesabına esas hizmet süresinin tespitinde, hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylık derecelerinin hesabında değerlendirilen hizmet süreleri dikkate alınmakta olup, mezkur Kanunun 84 üncü maddesine göre muvazzaf askerlik görevini yaptıktan sonra Devlet memurluğuna atananların askerlikte geçen süreleri kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilmesi sebebiyle, toplam hizmet süresi en az 1 yıl olan Devlet memurlarının aday memur olsa dahi yıllık izin hakkının bulunduğu” belirtilmiştir.

YORUM EKLE