Memur kayınbabası veya kaynanası öldüğünde ölüm izni alabilir mi?

Memur Eşinin Yakınlarının Vefat Etmesi Halinde Ölüm İzni Kullanabilir mi?Memur kayınbabası veya kaynanası öldüğünde ölüm izni alabilir mi? memur ölüm izni

Memur kayınbabası veya kaynanası öldüğünde ölüm izni alabilir mi?

Memur kayınbabası veya kaynanası öldüğünde ölüm izni alabilir mi?

Devlet memuru olarak görev yapanlara 657 sayılı kanunun ilgili maddelerinde bulunan hükümler doğrultusunda mazeret izni kullanma hakkı verilmiştir.Bu mazeret izinlerinden biride memurun yakınlarının ölmesi durumunda kullanılacak olan ölüm izni hakkıdır.Devlet memurları kanununa göre yakınları ölen memurun 7 gün süre ile ölüm izni kullanma hakkı bulunmaktadır.Bu yazımızda memurun eşinin akrabalarının ölümü halinde ölüm izni hakkından faydalanıp faydalanamayacağını açıklamaya çalışacağız.

Memur ölüm iznini hangi durumlarda kullanabilir ?

Memurun kullanacağı ölüm iznine ilişkin mevzuat düzenlemesi 657 sayılı kanunun 104 maddesinin b fıkrasında yapılmıştır.İlgili maddeye göre memur aşağıda sayılan yakınlarının ölmesi durumunda ölüm izni kullanabilmektedir.

-Memur   eşinin,çocuğunun ve kendi annesi, babası ile kardeşlerinin ölmesi durumunda 7 gün ölüm izni kullanabilecektir.

Ayrıca memur  eşinin annesinin (Kayınvalide) Babasının (Kayınbaba) ve kardeşlerinin ölmesi durumunda 7 gün ölüm izni kullanabilecektir.

Memur amca dayı hala ve teyze gibi akrabaları için ölüm izni kullanabilir mi?

Kanun maddesinden de anlaşılacağı üzere memura hak tanınan ölüm izni memurun kanun maddesinde sayılan eşinin  yakınlarının ölmesi durumunda da geçerlidir.Kanun maddesinde sayılan kişiler haricindeki amca,dayı,teyze v.b akrabaların ölümü durumunda ise memurun ölüm izni kullanma hakkı bulunmamaktadır.

Memur Ölüm iznini ne zaman kullanabilir ?

Son olarak  657 sayılı devlet memurları kanununda yer alan mazeret izinlerinin memurlara veriliş sebebi mazeret izninde belirtilen olayların vuku bulması halinde memurların yıllık izin haklarından kullanmadan mazeret dönemlerinde izin verilerek yapmaları gereken işleri yapmalarına imkan tanımaktır.Bu nedenle mazeret izni kullanacak kişilerin bu izinleri mazeretlerinin ortaya çıktığı dönemlerde kullanması gerekmektedir.Mazerete bağlı olaylardan 10-20 gün gibi  süreler geçtikten sonra  mazeret izinlerinin  kullanılabilmesi mümkün değildir.

Konuya ilişkin olarak Devlet Personel Başkanlığınca verilen 18/05/2011 tarih ve 9645 sayılı görüşte " ölüm üzerine verilen mazeret izninin ise, söz konusu mazeretlerin vuku bulduğu tarihten, diğer bir deyişle doğumun veya ölüm olayının meydana geldiği tarihten, itibaren başlamak suretiyle kullandırılmasının uygun olacağı düşünülmektedir." şeklinde görüş verilmiştir.

YORUM EKLE