Memur babalık iznini ne zaman kullanabilir

Memurların eşlerinin doğum yapması halinde çocuklarının doğumu nedeniyle 10 günlük babalık mazeret izni kullanma hakları bulunmaktadır. Babalık izninin ne zaman kullanılacağına ilişkin 657 sayılı yasada gerekli açıklamalar yapılmıştır.

Memur babalık iznini ne zaman kullanabilir

Memur babalık iznini ne zaman kullanabilir 

Memurların 657 sayılı yasaya göre eşlerinin doğum yapması durumunda kullanabilecekleri izinlerinden biriside babalık iznidir.Bu yazımızda memurun babalık iznini kullanma zamanı ile ilgili açıklamalar yapmaya çalışacağız.

Eşi doğum yapan memura ka gün izin verilir?

657 sayılı Devlet Memurları kanununa göre memur olarak çalışan kişilerin eşinin doğumuna bağlı olarak kullanabileceği babalık izni kanunda 10 gün olarak belirlenmiştir.Babalık iznindeki 10 gün takvim günü olarak belirlendiğinden ilgili izne tatil günleri dahildir.

Memura verilecek babalık izninde amirin takdir hakkı varmı?

Memurlara mazeret izni kapsamında verilecek olan izinlerde memur izin talebinde bulunduğu takdirde amir ilgili izni vermek zorundadır.Ancak mazeret izni olaya bağlı bir izin olduğundan doğumdan önce talep edilen veya doğumdan 5 gün 10 gün gibi süre geçtikten sonra talep edilen mazeret iznini amirin vermemesi gerekmektedir.

Babalık İzni Ne Zaman Kullanılabilir?

657 sayılı Kanunda babalık iznine ilişkin düzenlemenin yapıldığı 104 madde de babalık izni memurun eşinin doğum yapması olayına bağlandığından memur babalık izin hakkını  eşinin doğum yapmasından itibaren kullanabilecektir.Bu nedenle babalık iznini doğumdan önceki bir tarihte kullanmak isteyen bir memura babalık izni verilmesi mümkün değildir.Babalık izni doğuma bağlı ve mazerete dayanan bir izin olduğundan iznin bağlandığı mazeretin oluş zamanında iznin kullanılması gerekecektir.Doğum olayından 10 gün 20 gün gibi süreler geçtikten sonra bu iznin kullanılması mümkün değildir.

Konuya ilişkin olarak geçmiş yıllarda Devlet Personel Başkanlığınca verilen 23/12/2011 tarih ve 22333 sayılı görüşte "Devlet memuruna isteği üzerine verilen söz konusu iznin eşinin doğum yaptığı tarihten itibaren başlaması gerektiği, doğum olayının gerçekleştiği tarihten itibaren 15 gün veya 1 ay sonra bahsi geçen babalık izninin verilemeyeceği mütalaa edilmektedir." şeklinde görüş verilmiştir.

Babalık izninin memura verilip verilmemesinde idarenin takdir yetkisi bulunmamaktadır.Doğum olayından sonra babalık izni kullanmak isteyen memur idaresine başvuru yapmak kaydı ile bu izni kullanabilir.Ancak yazımızın yukarıda yer alan kısmında açıklandığı üzere doğumdan belli bir süre geçtikten sonra memurca talep edilen izninin idarece  verilmemesinde  DPB görüşü çerçevesinde mevzuata aykırı bir durum olmadığı anlaşılmakta olup,idareler doğumun üzerinden belli bir süre geçtikten sonra talep edilen izinleri vermemelidir.

YORUM EKLE