İkiz Üçüz Doğumda Memurun Doğum Analık İzni

İkiz Üçüz Doğumda Memurun Doğum Analık  İzni 657 sayılı kanuna tabi olarak çalışan memur çoğul doğum yapması halinde analık iznini nasıl kullanır

İkiz Üçüz Doğumda Memurun Doğum Analık  İzni

İkiz Üçüz Doğumda Memurun Doğum Analık  İzni

657 sayılı kanuna tabi olarak çalışan bayan memurların doğum yapması halinde ilgili kanunun 104. maddesinde yer alan düzenlemelere göre analık izni kullanma hakları bulunmaktadır.

Memurun Analık İzin Süresi Ne Kadar dır?

Bayan memurların doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra ise 8 hafta olmak üzere toplamda 16 hafta analık izin hakları bulunmaktadır.Bayan memur beklenen doğum tarihinden önce doktor raporu almak şartı ile son üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir.Doğum öncesi kullanılmayan bu analık izin hakları ise doğum sonrası döneme aktarılır.

İkiz Üçüz v.b Çoğul Gebeliklerde Analık İzni Ne Kadardır?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 104’üncü maddesinin (A) bendinde yer alan  “Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir." hükmünden sonra ikiz üçüz v.b şekilde çoğul gebelik durumlarına ilişkin analık izin süresinin ne olduğu açıklanmıştır.İlgili açıklamaya göre tekil doğumda toplam 16 hafta olan analık izin süresi çoğul gebelikte doğum öncesi döneme eklenecek 2 hafta ile 18 haftaya çıkmaktadır.

Buna göre Çoğul gebelik durumunda bayan Memur  10 hafta Doğum Öncesinde 8 Hafta Doğum Sonrasında olmak üzere toplamda 18 hafta analık izni kullanma hakkına sahiptir.

Çoğul Gebeliklerde Doğum Sonrası Döneme Aktarılacak Analık İzni Ne Kadardır?

Memurun sadece tabip raporuna dayanarak doğumdan önce Kurumunda fiilen çalıştığı süreler  doğum sonrası analık izni süresine eklenecektir. Sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporu ile belgelendirmeden bu süre içinde Kurumunda çalışmaya devam eden memurun fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenmeyecektir. Memur beklenen doğum tarihinden önce en fazla üç haftaya kadar çalışması mümkün olduğundan ve çoğul ikiz üçüz gebelikte doğum öncesi analık izni 10 hafta olduğundan ikiz üçüz çoçuğa gebe olan memurların en fazla 7 haftalık doğum izinleri doğum sonrasına aktarılabilir.

Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2021, 16:38
YORUM EKLE