Fazla Çalışma Karşılığı Memura Verilen İzin Gelecek Yıla Devreder mi ?

Fazla Çalışma Karşılığı Memura Verilen İzin Gelecek Yıla Devreder mi ? memurun normal mesai saatleri dışında yapmış olduğu fazla çalışma izinlerini kullanmaması halinde ilgili izinler gelecek yıla devredermi

Fazla Çalışma Karşılığı Memura Verilen İzin Gelecek Yıla Devreder mi ?

Fazla Çalışma Karşılığı Memura Verilen İzin Gelecek Yıla Devreder mi ?

Kamu kurumlarında görev yapan memurlar çeşitli nedenlerle haftalık çalışma saati olan 40 saatten daha fazla süre ile çalışabilmektedirler.Normal çalışma süresinden daha fazla çalışan memura yapmış olduğu bu fazla çalışma karşılığı ya fazla çalışma ücreti ödenmekte yada fazla çalışma karşılığı her 8 saatlik fazla çalışmaya karşılık 1 gün izin verilmektedir.Fazla çalışma karşılığı verilecek olan izinlerde memurun talebi ve amirinin takdiri üzerine kullanılabilmektedir.Ancak bazı durumlarda fazla çalışma karşılığı memura verilecek olan izinler çeşitli nedenlerle yıl sonuna kadar memurca kullanılamamaktadır.Yıl sonuna kadar kullanılamayan fazla çalışma karşılığı verilecek izinler ertesi yıla devreder mi? hususu idarelerde tereddüte neden olmaktadır.Fazla çalışma karşılığı verilecek olan izinler ile ilgili düzenleme 657 sayılı kanunda yapılmıştır.İlgili kanunun 178. maddesinde yer alan hükümlere baktığımızda

-Kamu kurumlarının ihtiyaç durumunda memurlarını günlük çalışma saati dışında da çalıştırabileceği ve yapılacak olan bu çalışma için ücret vermeyeceği,

-Ücret vermeden mesai saati dışında çalışan memura yapmış olduğu her sekiz saatlik kısmı için 1 gün izin verileceği,

-Fazla çalışma karşılığı verilecek olan bu izinlerin en çok 10 günlük kısmının yıllık izinle birleştirilebileceği,

hükümlerine yer verilmiştir.

657 sayılı kanunun 178. maddesinde yer alan düzenlemelere göre fazla çalışma karşılığı verilecek olan izinlerin ertesi yıla devir edip etmeyeceği yönünde bir düzenleme olmadığı anlaşılmaktadır.

Konuya ilişkin olarak Devlet Personel Başkanlığınca verilmiş olan 01/02/2017 ve 679 sayılı görüşte fazla çalışma karşılığı verilecek olan izinlerin devir işlemleri ile ilgili yapılan açıklamada;

-Fazla çalışma karşılığı olarak verilecek olan izinlerin fazla çalışmanın yapıldığı yıl içinde kullanılması gerektiği

-Fazla çalışma karşılığı olarak verilecek olan izinlerin ertesi yıla geçmesi durumunun ancak fazla çalışmanın yıl sonunda yapılmış olması ve ilgili yılda bu iznin kullanılmasının mümkün olmadığı durumlarda geçerli olacağını,

-Yıl sonu yapılan fazla çalışma karşılığı memura verilecek olan iznin memurca yeni yılda en kısa sürede kullanılması gerektiği yönünde görüş vermiştir.

657 sayılı kanunun ilgili maddesi ve DPB nın görüşlerinin birlikte değerlendirilmesi neticesinde fazla çalışma karşılığı memura verilecek izinlerin ertesi yıla devretmesinin yıl sonunda yapılan çalışmalara karşılık verilecek olan izinler hariç olmak üzere mümkün olmadığı ve fazla çalışma karşılığı elde edilen izinlerin memurca ilgili yıl içinde kullanılması gerektiği düşünülmektedir.


Bu yazının tüm hakları www.mevzuatinyeri.com a  aittir.. ” www.mevzuatinyeri.com” şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır

Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2021, 08:46
YORUM EKLE