Covid döneminde hamile memur izni

hamile personelin; gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadar olan süre içerisinde izinli sayılması

Covid döneminde hamile memur izni

Covid döneminde hamile memur idari izni 

29/05/2020 tarihli ve 31139 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2020/8 sayılı Genelge. COVID-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarında (Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) istihdam şekline bakılmaksızın görev yapan hamile personelin; gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadar olan süre içerisinde, ilgide kayıtlı Genelge çerçevesinde idari izinli sayılması Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür.

Bilgilerini ve gereğini arz ve rica ederim

YORUM EKLE