Aylıksız izindeki memur analık izni alabilir mi?

aylıksız izin kullanmakta iken gebelik nedeniyle doğum öncesi ve doğumdan sonra doğum izni kullanmak isteyen memurun durumu

Aylıksız izindeki memur analık izni alabilir mi?

aylıksız izin kullanmakta iken gebelik nedeniyle doğum öncesi ve doğumdan sonra doğum izni kullanmak isteyen memurun durumu

Aylıksız izindeki memur analık izni alabilir mi?

Aylıksız izindeki memur analık izni alabilir mi?

Bilindigi iizere, 657 sayili Devlet Memurlan kanununun 104 iincii maddesinde; "Kadın memura; dogumdan once sekiz, dogumdan sonra sekiz hafta olmak iizere toplam onalti hafta süreyle analık  izni verilir.Çoğul l gebelik durumunda, dogum oncesi sekiz haftalık analık  izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen dogum tarihinden sekiz hafta oncesine kadar saglık durumunun çalışmaya uygun oldugunu tabip raporuyla belgeleyen kadin memur, istegi halinde dogumdan onceki iki  haftaya kadar kurumunda çalışabilir Bu durumda, dogum oncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı  süreler dogum sonrasi analık  izni süresine eklenir. Dogumun erken gerçeklesmesi sebebiyle, dogum oncesi analık  izninin kullanıllamayan bölümü de dogum sonrasi analık  izni süresine ilave edilir. Dogumda veya dogum sonrasmda analık  izni kullanırken annenin olümü halinde, istegi üzerine memur olan babaya anne için  öngoriilen sure kadar izin verilir." hükmü  yer almaktadir.

Diger taraftan, memurlara aylıksız izin  verilecek haller ile izin süreleri soz konusu Kanunun 108 inci maddesinde düzenlenmistir. Bu itibarla, 108 inci madde kapsammda aylıksiz izinli olan memurun izin süresi içinde dogum yapacak olmasi sebebiyle aylıksiz izninin kesilerek analık izni kullanmak istemesi halinde kendisine dogum oncesi ve dogum sonrasi analık  izninin verilmesi gerektigi, dogum sonrasi analık  izninin bitiminde ise goreve baslayabilecegi gibi 108 inci madde kapsammda 24 aya kadar aylıksiz izin kullanabilecegi degerlendirilmektedir.

YORUM EKLE