4 b sözleşmeli personelin yıllık izni nasıl hesaplanır?

kamuda 4 b sözleşmeli personel olarak çalışanların yıllık izinleri iş günü üzerinden mi takvim günü üzerinden mi hesaplanır?

4 b sözleşmeli personelin yıllık izni nasıl hesaplanır?

4 b sözleşmeli personellerin yıllık izinlerinde hafta sonları izinden düşülür mü, 

Devlette 4 b li sözleşmeli personel olarak çalışan kişilerin merak etmiş oldukları konulardan biriside yıllık izin süreleri hesaplanırken işçilerde olduğu iş günleri üzerinden mi yoksa takvim günü üzerinden mi hesaplanacağı hususudur. 4 b sözleşmeli personellerin yıllık izinlerine ilişkin düzenleme 

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar da yapılmıştır. İlgili esaslarda yer alan hüküm aşağıdaki gibidir.

"Madde 9- 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kurumlarda geçen hizmet süresi, bir yıldan on yıla kadar olan personele yirmi gün, on yıldan fazla olanlara otuz gün ücretli yıllık izin verilir.

Madde 13- Bakanlar Kurulunca Devlet memurları için saptanan çalışma saat ve süreleri sözleşmeli personel için de uygulanır (Sözleşmeli olarak çalıştırılacak hekimler için 2162 sayılı Kanunun 6 ve 7 nci maddeleri hükümleri geçerlidir)"

Memurlar için belirlenmiş günlük çalışma saatleri sözleşmeliler için de geçerlidir.

Yukarıda yer alan düzenlemeye bakıldığında 4 b li sözleşmeli personellerde memurlar gibi takvim günü üzerinden hesaplanmaktadır. Hafta sonlarına denk gelen günlerde yıllık izin içinde sayılmaktadır.

YORUM EKLE