4 b li sözleşmeli personelin 2020 yılı izni 2021 yılına devredecek

kamu da 4 b olarak çalışan sözleşmeli personellerin kullanmadıkları yıllık izinleri ertesi yıla devredecek olup 4 b li personlin 2020 yılından kullanamadığı yıllık izni varsa 2021 yılına devredecek

4 b li sözleşmeli personelin 2020 yılı izni 2021 yılına devredecek

4 b li sözleşmeli personelin 2020 yılı izni 2021 yılına devredecek

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına dair esaslarda yapılan değişiklik ile 4 b li sözleşmeli personellerin yıllık izinlerinin ertesi yıla aktarılmasına imkan tanınmıştır. Yine yapılan düzenlemede  yer alan geçici madde ile 4 b li  personellerin 2020 yılında kalan yıllık izinlerinin 2021 yılına devrine imkan tanınmıştır. Yıllık izinlerin devrinde car yılın izni en fazla gelecek yıla devir olabilecektir.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılması (Karar Sayısı: 3507)

06 Şubat 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31387

Karar Sayısı: 3507

Ekli “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar”ın yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası gereğince karar verilmiştir.

5 Şubat 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

MADDE 2– Aynı Esasların 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Sözleşme döneminde kullanılmayan izinler, sözleşmenin devamı halinde müteakip sözleşme döneminde kullanılabilir. Cari sözleşme dönemi ile bir önceki sözleşme dönemi hariç, önceki sözleşme dönemlerine ait kullanılamayan izin haklan düşer.”.

MADDE 4– Aynı Esaslara geçici 21 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici 22 nci madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 22- Sözleşmeli personelin, bu Esasların 9 uncu maddesinin birinci fıkrası gereğince hak kazandığı 2020 yılma ait yıllık izin hakkının kullanılamayan kısmı 2021 yılına devredilmiştir.”

YORUM EKLE