18 Bin sağlık personeli alımına ilişkin resmi ilan yayımlandı

18 Bin sağlık personeli alımına ilişkin resmi ilan yayımlandı

18 Bin sağlık personeli alımına ilişkin resmi ilan yayımlandı

18 Bin sağlık personeli alımına ilişkin resmi ilan yayımlandı

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE 18.000 SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALIM İLANI

Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde toplam 18.000 sözleşmeli sağlık personeli alınacaktır.

Sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının unvan/branş ve öğrenim düzeylerine göre dağılımı ekte gösterilmiştir.

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının bulunduğu KPSS-2020/5 Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayınlanacaktır.

Tercih işlemlerinde lisans düzeyindeki pozisyonlar için 2018-KPSS Lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeyindeki pozisyonlar için 2018-KPSS Ortaöğretim ve 2018-KPSS Ön Lisans sınav sonuçları kullanılacaktır.

Adaylar tercihlerini, 26 Mart - 01 Nisan 2020 tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresini girerek yapabilecektir. ÖSYM’ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır.

Sağlık Bakanlığı bünyesinde 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesine göre veya Sağlık Bakanlığı ya da diğer kamu kurum ve kuruluşlarında (üniversite hastaneleri dahil) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya bu kılavuzdaki sözleşmeli pozisyonlara yerleştirilmek üzere tercih yapanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında (*) ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üç ve dördüncü fıkralarında ([*]) yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üç ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.

(*) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında yer alan hüküm:“...Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kuramlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

Sözleşmesini;

Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan,

Öğrenim durumu itibariyle ihraz edilen ve ekli 4 sayılı cetvelde yer alan unvanlara ilişkin pozisyonlara ek 4 üncü madde çerçevesinde atanmak suretiyle unvan değişikliği yapanlardan,

Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, Ek 3 üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlardan, tek taraflı feshedenler, bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler.”

[*] Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üç ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümler:“...Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi

SAĞLIK BAKANLIĞI 2020/5 KPSS ÖZET TABLOSU (18.000)

SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARIN UNVAN/BRANŞ VE ÖĞRENİM DÜZEYLERİNE GÖRE DAĞILIMI

UNVAN

BRANŞ

ÖĞRENİM DÜZEYİ

TOPLAM

LİSANS

ÖNLİSANS

ORTAÖĞRETİM

BİYOLOG

5

5

ÇOCUK GELİŞİMCİSİ

20

20

DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ

10

10

DİYETİSYEN

160

160

EBE

1.600

1.600

FİZYOTERAPİST

200

200

HEMŞİRE

9.373

1.627

11.000

İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST)

20

20

ODYOLOG

20

20

PERFÜZYONİST

43

43

PSİKOLOG

125

125

SAĞLIK FİZİKÇİSİ

10

10

SOSYAL ÇALIŞMACI

100

100

SAĞLIK TEKNİKERİ

ADLİ TIP

24

24

SAĞLIK TEKNİKERİ

AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI

75

75

SAĞLIK TEKNİKERİ

AMELİYAT

36

36

SAĞLIK TEKNİKERİ

ANESTEZİ

630

630

SAĞLIK TEKNİKERİ

ÇEVRE SAĞLIĞI

54

54

SAĞLIK TEKNİKERİ

DİŞ PROTEZ

19

19

SAĞLIK TEKNİKERİ

DİYALİZ

70

70

SAĞLIK TEKNİKERİ

ECZANE

50

50

SAĞLIK TEKNİKERİ

ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ

11

11

SAĞLIK TEKNİKERİ

EVDE BAKIM

11

11

SAĞLIK TEKNİKERİ

FİZİK TEDAVİ

108

108

SAĞLIK TEKNİKERİ

İLK VE ACİL YARDIM

251

251

SAĞLIK TEKNİKERİ

İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSİ

22

22

SAĞLIK TEKNİKERİ

LABORATUVAR

392

392

SAĞLIK TEKNİKERİ

ODYOMETRİ

54

54

SAĞLIK TEKNİKERİ

ORTOPEDİ

111

111

SAĞLIK TEKNİKERİ

PATOLOJİK ANATOMİ

7

7

SAĞLIK TEKNİKERİ

RADYOTERAPİ

24

24

SAĞLIK TEKNİKERİ

RÖNTGEN

564

564

SAĞLIK TEKNİKERİ

TIBBİ SEKRETER

774

774

SAĞLIK TEKNİSYENİ

İLK VE ACİL YARDIM

1.400

1.400

TOPLAM

11.686

3.287

3.027

18.000

YORUM EKLE