Yapım İşlerinde Yerli Malı Şartı Getirilen Makinelere İlişkin Duyuru

YAPIM İŞLERİNDE YERLİ MALI OLMASI ŞARTI GETİRİLEN M

Yapım İşlerinde Yerli Malı Şartı Getirilen Makinelere İlişkin Duyuru

YAPIM İŞLERİNDE YERLİ MALI OLMASI ŞARTI GETİRİLEN MAKİNE VE EKİPMANLARA İLİŞKİN DUYURU    7033 sayılı “Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 63’üncü maddesinde değişiklik yapılmış olup, yapılan değişiklik ile yapım işlerinde kullanılacak malzemelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, makinelere ve ekipmanlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen ve Kurum tarafından ilan edilen listede yer alan ve ihale konusu işte kullanılacak makine, malzeme ve ekipmanın yerli malı olması şartı getirilmiştir.


    Bu çerçevede, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak orta düşük, orta yüksek ve yüksek teknolojili makine ve ekipman arasından belirlenen liste Kurumumuza gönderilmiş olup söz konusu liste yukarıda aktarılan mevzuat hükmü çerçevesinde yayımlanmaktadır.


     Tüm ilgililere önemle duyurulur.


     Yapım işlerinde yerli malı olması şartı getirilen makine ve ekipman listesi
Kamu Alımlarında 4734 Sayılı Kanun Kapsamında Yapım İşi İhalelerinde Yerli Malı Kullanımı Zorunlu Olan

Makine-Ekipman Listesi
Sıra PRODTR

Kodu
PRODTR Tanımı Teknoloji

Düzeyi
1 25.29.11.10.00 Rezervuarlar, tanklar, fıçılar ve benzeri konteynerler, gazlar için, demirden veya çelikten, kapasitesi > 300 litre olanlar (sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gazlar için olanlarla, mekanik veya termal ekipmanlı olanlar hariç) Orta-Düşük
2 25.29.11.20.00 Rezervuarlar, tanklar, fıçılar ve benzeri konteynerler, sıvılar için, iç yüzeyi kaplanmış veya ısı yalıtımlı, demirden veya çelikten, kapasitesi > 300 litre olanlar (mekanik veya termal ekipmanlı olanlar hariç) Orta-Düşük
3 25.29.11.30.00 Rezervuarlar, tanklar, fıçılar ve benzeri konteynerler, sıvılar için, demirden veya çelikten, kapasitesi > 300 litre olanlar (mekanik veya termal ekipmanlı olanlar ile iç yüzeyi kaplanmış veya ısı yalıtımlı olanlar hariç) Orta-Düşük
4 25.29.11.50.00 Rezervuarlar, tanklar, fıçılar ve benzeri konteynerler, katılar için, demirden veya çelikten, kapasitesi > 300 litre olanlar (mekanik veya termal ekipmanlı olanlar hariç) Orta-Düşük
5 25.29.11.70.00 Rezervuarlar, tanklar, fıçılar ve benzeri konteynerler, herhangi bir malzeme için, alüminyumdan, kapasitesi > 300 litre olanlar (sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gazlar için olanlarla, mekanik veya termal ekipmanlı olanlar hariç) Orta-Düşük
6 25.29.12.00.00 Konteynerler, sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gaz için olanlar (metalden) Orta-Düşük
7 25.30.11.10.00 Su borulu kazanlar (boylerler) (düşük basınçlı buhar üretebilen merkezi ısıtma su kazanları (boylerleri) hariç) Orta-Düşük
8 25.30.11.50.00 Buhar üreten kazanlar (boylerler) (hibrit kazanlar dahil) (düşük basınçlı buhar üretebilen merkezi ısıtma sıcak su kazanları ile su borulu kazanlar hariç) Orta-Düşük
9 25.30.11.70.00 Kızgın su kazanları (boylerleri) (düşük basınçlı buhar üretebilen merkezi ısıtma sıcak su kazanları hariç) Orta-Düşük
10 25.30.12.30.00 Kazanlar (boylerler) için yardımcı üniteler, HS 84.02'dekiler (Buhar jeneratörleri, sıcak su üreten kazanlar) veya HS 84.03'tekiler (buhar kazanları dışında kalan merkezi ısıtma kazanları) için olanlar Orta-Düşük
11 25.71.11.15.00 Sofra bıçakları , paslanmaz çelikten sapı olanlar (balık bıçakları ve yağ bıçakları hariç) Orta-Düşük
12 25.71.11.30.00 Sofra bıçakları, paslanmaz çelik dışında sapı olanlar (gümüş, altın veya platin kaplamalı, ahşaptan, plastikten vb. sapı olanlar) (balık bıçakları ve yağ bıçakları hariç) Orta-Düşük
13 25.71.11.45.00 Sabit ağızlı bıçaklar (budama bıçakları dahil) (adi metal saplı, sabit ağızlı balık, yağ/sofra bıçakları, makineler/mekanik cihazlar için kesme bıçakları hariç) Orta-Düşük
14 25.71.11.75.00 Bıçaklar/kesme bıçakları, adi metalden sapı olanlar; budama bıçakları dahil bıçaklar için ağızlar (balık ve yağ bıçakları ile makineler veya mekanik cihazlar için bıçaklar/kesme bıçakları hariç) Orta-Düşük
15 25.71.11.90.00 Makaslar, terzi makasları ve benzeri makaslar ile bunların ağızları (makas kesici ağızları dahil) Orta-Düşük
16 25.71.14.30.00 Sofra çatal bıçak takımları (balık bıçakları, kahvaltı ve meyve bıçakları dahil fakat, sofra bıçakları hariç) ve benzeri sofra takımları, paslanmaz çelikten veya diğer adi metallerden Orta-Düşük

 
17 25.71.14.80.00 Sofra çatal bıçak takımları (balık bıçakları, kahvaltı ve meyve bıçakları dahil fakat, sofra bıçakları hariç) ve benzeri sofra takımları, gümüşle, altınla veya platinle kaplanmış adi metallerden Orta-Düşük
18 25.91.11.00.00 Tanklar, fıçılar, variller, kutular, vb. (gazlar için olanlar hariç), demirden veya çelikten, kapasitesi > 50 litre ile
Orta-Düşük
19 25.91.12.00 Tanklar, fıçılar, variller, vb. (gazlar için olanlar hariç), demirden veya çelikten, kapasitesi
Orta-Düşük
20 25.91.12.00.01 Demir/çelikten diğer kaplar; sac ve levha kalınlığı
Orta-Düşük
21 25.91.12.00.02 Demir/çelikten eşya nakil/ambalajı için kaplar (dökümden) sac, levha kalın => 0,5 mm (hacmi
Orta-Düşük
22 25.91.12.00.99 Diğer - tenekeler, fıçılar, variller..demirden veya çelikten (kova, çamaşır kazanı, süt güğümü vb.), sac ve levha kalın = > 0, 5 mm (hacmi
Orta-Düşük
23 26.30.23.20.00 Ses, görüntü veya diğer verilerin alınması, dönüştürülmesi, iletilmesi veya yeniden oluşturulması için kullanılan makineler (anahtarlama (switching) ve yönlendirme (routing) cihazları dahil) Yüksek
24 26.51.63.50.00 Sıvı temin veya üretim sayaçları (kalibre edilmiş olanlar dahil) (pompalar hariç) Yüksek
25 26.51.66.70.00 Diğer elektronik aletler, cihazlar, vb., ölçme veya kontrol için Yüksek
X-ışınının kullanımına dayalı cihazlar; tıbbi, cerrahi, dişçilikle veya veterinerlikle ilgili kullanımlar için olanlar (radyografi ve radyoterapi aletleri dahil)
26 26.60.11.15.00 Tıbbi, cerrahi veya veterinerlik amaçlı X ışınlı cihazlar Yüksek
Dişçiliğe mahsus x; ışınlı cihazlar
Bilgisayarlı tomografi cihazları
27 26.60.11.30.00 Alfa, beta veya gama ışınlarının kullanımına dayalı cihazlar, tıbbi, cerrahi, dişçilikle veya veterinerlikle ilgili kullanımlar için olsun veya olmasın (radyografi ile radyoterapi cihazları dahil) Yüksek
28 26.60.11.30.00 Tıbbi, cerrahi, dişçilik veya veterinerlik amaçlı kullanımlar için alfa, betai gama ışınlı cihazlar Yüksek
29 26.60.12.30.00 Elektro-kardiyograflar (EKG) Yüksek
Diğer elektro teşhis cihazları
Elektroensefaloğraf cihazları (EEG)
30 26.60.12.80.00 Elektromiyografi (EMG) Yüksek
Manyetik rezonansla görüntüleme cihazları
Sintigrafi cihazları
Ultrasonik tetkik cihazları
31 26.60.13.00.00 Mor ötesi (ultraviyole) veya kızıl ötesi (infrared) ışın cihazları (tıp, cerrahi, dişçilik veya veterinerlik bilimlerinde kullanılanlar) Yüksek
32 27.11.41.50.00 Likit dielektrik transformatörler, güç taşıma kapasitesi > 650 kVA fakat
Orta-Yüksek
33 27.11.43.80.00 Başka yerde sınıflandırılmamış transformatörler, güç taşıma kapasitesi > 500 kVA olanlar Orta-Yüksek


34 27.11.50.40.00 Telekomünikasyon cihazları, otomatik veri işleme makineleri ve bunların birimleri için güç kaynakları Orta-Yüksek
35 27.12.10.30.00 Yalıtım anahtarları ile devre ve yük ayırıcı anahtarlar Orta-Yüksek
36 27.12.31.30.00 Otomatik veri işleme makineli sayısal kontrol panelleri, voltaj
Orta-Yüksek
37 27.12.40.30.00 Elektrik kontrol ve dağıtımı için kullanılan pano, panel, konsol, masa, kabin ve diğer mesnetler (cihazlarıyla donatılmış olanlar hariç) Orta-Yüksek
38 27.12.40.90.00 85.35'teki (Gerilimi 1000 voltu geçen elektrik devresi teçhizatı), 85.36'daki (Gerilimi 1000 voltu geçmeyen elektrik devresi teçhizatı), 85.37'deki (Elektrik kontrol, dağıtım tabloları, mücehhez tablolar) cihazların diğer parçaları Orta-Yüksek
39 27.20.21.00.00 Kurşun asitli akümülatörler, pistonlu motorları çalıştırmak için Orta-Yüksek
40 27.32.12.00.00 Yalıtılmış koaksiyel kablolar ve diğer koaksiyel elektrik iletkenleri, bilgi ve kontrol amaçlı kullanılanlar (bağlantı parçalı olsun veya olmasın) Orta-Yüksek
41 27.32.13.80.00 Diğer elektrik iletkenleri, bağlantı parçalı olmayanlar, voltaj
Orta-Yüksek
42 27.32.14.00.00 Yalıtılmış elektrik iletkenleri, voltaj > 1000 V için olanlar (bobin telleri, koaksiyel kablolar ve diğer koaksiyel elektrik iletkenleri, kara, hava ve deniz taşıtlarında kullanılan ateşleme ve diğer tel bağlantı takımları hariç) Orta-Yüksek
43 27.40.24.00.00 Işıklı tabela, ışıklı reklam panosu, vb. (yol işaretleri dahil) Orta-Yüksek
44 27.40.25.00.00 Avizeler ve diğer elektrikli tavan veya duvar aydınlatma armatürleri (halka açık alanların veya caddelerin aydınlatılmasında kullanılanlar hariç) Orta-Yüksek
45 27.40.33.00.00 Projektörler ve spot ışıkları (sahneler, fotoğraf veya sinema stüdyoları için olanlar dahil) Orta-Yüksek
46 27.40.39.30.01 Adi metallerden flüoresan lambaları ve diğerleri için diğer aydınlatma cihazları Orta-Yüksek
47 27.40.39.30.02 Adi metallerden kızma esaslı elektrik ampul/tüplerinin kullanılmasına mahsus diğer aydınlatma cihazları. Orta-Yüksek
48 27.40.39.30.03 Camdan ampul ve tüp kullanılmasına mahsus diğer aydınlatma cihazları Orta-Yüksek
49 27.40.39.30.04 Camdan diğer elektrikli aydınlatma cihazları Orta-Yüksek
50 27.40.39.30.05 Plastik maddelerden ampul ve tüp kullanımı için diğer aydınlatma cihazları Orta-Yüksek
51 27.40.39.30.99 Diğer - elektrikli lambalar ve aydınlatma teçhizatı; (plastik, ahşap, yontulmaya elverişli taş, seramik, tabii/suni deri, sertleştirilmiş kauçuk veya diğer materyallerden), filamanlı lambalar ve tüp şeklindeki flüoresan lambaları için kullanılan türde olanlar Orta-Yüksek
52 27.90.30.10.00 Elektrikli sinyalizasyon, güvenlik veya trafik kontrol ekipmanları, demir yolu veya tramvay yolları için olanlar Orta-Yüksek
53 27.90.70.10.00 Elektrikli sinyalizasyon, güvenlik veya trafik kontrol ekipmanları, demir yolu veya tramvay yolları için olanlar Orta-Yüksek
54 28.13.14.13.00 Dalgıç motorlu, tek kademeli rotodinamik drenaj ve kanalizasyon pompaları Orta-Yüksek
55 28.13.14.15.00 Dalgıç motorlu, çok kademeli rotodinamik pompalar Orta-Yüksek
56 28.13.14.30.00 Santrifüjlü pompalar, çıkış ağzı çapı > 15 mm olanlar; kanallı çarklı pompalar, yan kanallı pompalar, çevre pompaları ve rejeneratif pompalar Orta-Yüksek
57 28.13.14.51.00 Santrifüjlü pompalar, çıkış ağzı çapı > 15 mm, tek kademeli, çarkı tek girişli, yekpare gövdeli olanlar Orta-Yüksek
58 28.13.14.53.00 Santrifüjlü pompalar, çıkış ağzı çapı > 15 mm, tek kademeli, çarkı tek girişli, bölünebilir gövdeli olanlar Orta-Yüksek
59 28.13.14.55.00 Santrifüjlü pompalar, çıkış ağzı çapı > 15 mm, tek kademeli, çarkı çift girişli olanlar Orta-Yüksek
60 28.13.14.60.00 Santrifüjlü pompalar, çıkış ağzı çapı > 15 mm, çok kademeli olanlar (kendinden emişli olanlar dahil) Orta-Yüksek
61 28.13.14.71.00 Rotodinamik, tek kademeli karışık akışlı veya eksenel pompalar Orta-Yüksek
62 28.13.14.75.00 Rotodinamik, çok kademeli karışık akışlı veya eksenel pompalar Orta-Yüksek
63 28.13.14.80.00 Diğer sıvı pompaları, sıvı elevatörleri Orta-Yüksek
64 28.13.23.00.00 Kompresörler, soğutma ekipmanları için Orta-Yüksek
65 28.13.26.50.00 İleri geri yer değiştirmeli (deplasmanlı) kompresörler, gösterge basıncı kapasitesi ? 15 bar ve debisi > 60 m3/saat olanlar Orta-Yüksek
66 28.13.26.70.00 İleri geri yer değiştirmeli (deplasmanlı) kompresörler, gösterge basıncı kapasitesi > 15 bar ve debisi 3/saat olanlar Orta-Yüksek
67 28.13.27.53.00 Kompresörler, çok şaftlı (vidalı olanlar) Orta-Yüksek
68 28.13.28.00.00 Hava/gaz kompresörleri (soğutma için kullanılan hava/vakum pompaları, tekerlekli şasiler üzerine monte edilmiş hava kompresörleri, turbo kompresörler, ileri geri ve dönel yer değiştirmeli (deplasmanlı) kompresörler hariç) Orta-Yüksek
69 28.14.11.40.00 Basınç düşürme valfleri, borular, kazanlar (boylerler), tanklar, fıçılar vb. için olanlar (dökme demir veya çelikten olanlar ile yağlayıcılarla veya filtrelerle irleştirilmiş olanlar hariç) Orta-Yüksek
70 28.14.11.60.00 Geri tepmeli valfler (çek valfler), borular, kazanlar (boylerler), tanklar, fıçılar vb. için olanlar Orta-Yüksek
71 28.14.11.80.00 Güvenlik veya rölyef valfleri, borular, kazanlar (boylerler), tanklar, fıçılar ve benzerleri için olanlar Orta-Yüksek
72 28.14.12.33.00 Karıştırma valfleri (eviyeler, lavabolar, bideler, su depoları vb. için olanlar) (basınç düşürücü veya yağlı hidrolik/pnömatik güç iletme valfleri, geri tepmeli valfler (çek valfler), güvenlik/rölyef valfleri hariç) Orta-Yüksek
73 28.14.12.55.00 Merkezi ısıtma radyatörleri için diğer valfler Orta-Yüksek
74 28.14.13.13.00 Diğer işlem kontrol valfleri, sıcaklık regülatörleri Orta-Yüksek
75 28.14.13.15.00 İşlem kontrol valfleri, borular, kazanlar (boylerler), tanklar, fıçılar vb. için olanlar (basınç düşürücü veya yağlı hidrolik/pnömatik güç iletme valfleri, geri tepmeli valfler (çek valfler), güvenlik/rölyef valfleri, sıcaklık regülatörleri hariç) Orta-Yüksek
76 28.14.13.33.00 Sürgülü valfler (dökme demirden) Orta-Yüksek
77 28.14.13.35.00 Sürgülü valfler (çelikten) Orta-Yüksek
78 28.14.13.53.00 Glob valfler (dökme demirden) Orta-Yüksek
79 28.14.13.55.00 Glob valfler (çelikten) Orta-Yüksek
80 28.14.13.57.00 Diğer glob valfler Orta-Yüksek
81 28.14.13.73.00 Küresel ve konik valfler Orta-Yüksek
82 28.14.13.75.00 Kelebek valfler Orta-Yüksek
83 28.14.13.80.00 Diğer valfler Orta-Yüksek
84 28.21.11.30.00 Ocak brülörleri (ocak ateşleyicileri), sıvı yakıtlı Orta-Yüksek
85 28.21.11.50.00 Ocak brülörleri (ocak ateşleyicileri) katı veya gaz yakıtlı olanlar (kombine ateşleyiciler dahil) Orta-Yüksek86 28.22.16.30.00 Asansörler ve skipli yük asansörleri (elektrikle çalışanlar) Orta-Yüksek
87 28.22.16.50.00 Asansörler ve skipli yük asansörleri (elektrikle çalışanlar hariç) Orta-Yüksek
88 28.22.17.70.00 Bant tipi, devamlı hareketli elevatörler ve konveyörler, mal veya malzemeler için olanlar Orta-Yüksek
89 28.22.18.40.00 Başka yerde sınıflandırılmamış kaldırma, taşıma, yükleme ve boşaltma makineleri Orta-Yüksek
90 28.25.11.30.00 Isı değiştirici birimler (eşanjörler) Orta-Yüksek
91 28.25.12.20.00 Pencere veya duvar tipi iklimlendirme (klima) sistemleri, sistemleri birleşik veya ayrı olanlar Orta-Yüksek
92 28.25.12.50.00 İklimlendirme (klima) cihazları, soğutucu ünitesi olanlar (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar ile sistemi birleşik veya ayrı olanlar hariç) Orta-Yüksek
93 28.25.12.70.00 İklimlendirme (klima) cihazları, soğutucu ünitesi olmayanlar; merkezi iklimlendirme (klima) santrali; vav (değişken hava debisi sistemi) kutuları ve terminalleri, sabit hacim üniteleri ve vantilatörlü ısıtıcı/soğutucu birimler Orta-Yüksek
94 28.25.13.80.00 Isı pompaları, HS 84.15 (Klima cihazları-vantilatörlü, ısı, nem değiştirme tertibatlı)'deki iklimlendirme makineleri hariç Orta-Yüksek
95 28.25.13.90.00 Diğer soğutucu veya dondurucu ekipmanlar Orta-Yüksek
96 28.25.14.10.00 Havayı filtre etmek veya arıtmak için kullanılan makine ve cihazlar (içten yanmalı motorlar için hava filtreleri hariç) Orta-Yüksek
97 28.25.20.30.00 Eksenel vantilatörler (kendinden elektrik motorlu, gücü
Orta-Yüksek
98 28.25.20.50.00 Santrifüjlü vantilatörler (kendinden elektrik motorlu, gücü
Orta-Yüksek
99 28.25.20.70.00 Vantilatörler (kendinden elektrik motorlu, gücü
Orta-Yüksek
100 28.25.30.10.00 İklimlendirme (klima) cihazlarının parçaları (kondensatörler, emiciler, buharlaştırıcılar ve jeneratörler dahil) Orta-Yüksek
101 28.25.30.50.00 Soğutucu ekipmanların parçaları, ev tipi olmayan (buharlaştırıcılar (evaporatörler) ve kondensatörlar dahil) Orta-Yüksek
102 28.29.12.30.00 Filtreleme veya arıtma makineleri ve cihazları, su için Orta-Yüksek
103 28.29.12.50.00 Filtreleme veya arıtma makineleri ve cihazları (su için olanlar hariç) Orta-Yüksek
104 28.29.12.70.00 Katı-sıvı ayrıştırma/arıtma için makine ve cihazlar (su ve içecekler için olanlar ile santrifüjler ve santrifüjlü kurutucular için olanlar ve içten yanmalı motorlar için yağ/benzin filtreleri hariç) Orta-Yüksek
105 28.29.22.10.00 Yangın söndürücüler Orta-Yüksek
106 28.29.22.20.00 Püskürtme tabancaları ve benzeri cihazlar Orta-Yüksek
107 28.29.60.30.00 Soğutma kuleleri ve su dolaşımıyla doğrudan soğutmaya yarayan benzeri teçhizat Orta-Yüksek
108 30.20.40.60.00 Demir yolları ve tramvaylar için mekanik sinyalizasyon, emniyet veya trafik kontrol ekipmanı; demir yolu, tramvay hatları, kara yolları, iç su yolları, otopark tesisleri, liman veya hava meydanları için mekanik (elektromekanik dahil) sinyalizason, emniyet veya trafik kontrol ekipmanlarının parçaları Orta-Yüksek
109 30.92.20.30.00 Engelli araçları, mekanik hareket ettirici tertibatı olmayanlar Orta-Yüksek
110 30.92.20.90.00 Engelli araçları, motorlu veya mekanik hareket ettirici tertibatı olanlar Orta-Yüksek
111 32.50.30.50.00 Tıpta, cerrahide veya veterinerlikte kullanılan mobilyalar ve bunların parçalan (X- ışını uygulaması için özel masa ve koltuklar hariç) Orta-Yüksek
112 32.50.11.30.00 Dişçi tornaları (frezeleri) Orta-Yüksek
113 32.50.12.00.00 Elektrikli tıbbi, cerrahi ve laboratuvar sterilizatörleri Orta-Yüksek
Diğer tıbbi, cerrahi ve laboratuvar sterilizatörleri
114 32.50.13.20.00 Göz biliminde kullanılan alet ve cihazlar Orta-Yüksek
115 32.50.13.33.00 Kan basıncını ölçme alet ve cihazları (tansiyon aletleri, tansiyometreler, osilometreler dahil) Orta-Yüksek
116 32.50.13.35.00 Endekskoplar Orta-Yüksek
117 32.50.13.53.00 Böbrek diyaliz cihazları ve böbrek makineleri Orta-Yüksek
118 32.50.13.55.00 Ultrasonik diatermi cihazları Orta-Yüksek
119 32.50.13.63.00 Transfüzyon cihazları Orta-Yüksek
120 32.50.13.65.00 Anestezi alet ve cihazlar Orta-Yüksek
121 32.50.13.73.00 Ultrasonik litotripsi cihazları ve aletleri Orta-Yüksek
122 32.50.13.79.00 Tıpta, cerrahide, dişçilikte ve veterinerlikte kullanılan diğer alet ve cihazlar Orta-Yüksek
123 32.50.21.30.00 Diğer mekanoterapi ve psikoterapi cihazları Orta-Yüksek
Basınçlı su ile masaj yapan hidro banyo sistemleri
Psikotekni cihazları
Mekanoterapi cihazları
Elektrikli ve vibratörlü masaj cihazları
124 32.50.21.80.00 Ozonoterapi, oksijenoterapi, aeroterapi, suni teneffüs veya diğer terapik teneffüs cihazları Orta-Yüksek
125 32.50.30.30.00 Dişçi koltukları Orta-Yüksek
126 32.50.30.50.00 Ortopedik masalar Orta-Yüksek
Eğme, döndürme, yükseltme ve alçaltmalı mekanik tertibatlı ameliyat masaları
Mekanik tertibatlı karyolalar
Diğer hareketli mobilya, karyola, koltuk, masa vb.Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2018, 07:31
YORUM EKLE