Süresi dolan nakdi teminatların gelir kaydı işlemleri

Süresi dolan nakdi teminatların gelir kaydı işlemleri, nakit teminatların gelir kaydı için yapılması gereken işlemler

Süresi dolan nakdi teminatların gelir kaydı işlemleri

Süresi dolan nakdi teminatların gelir kaydı işlemleri

Kamu  ihale kanununa göre yapılan ihalelerde ihale için alınan nakdi teminatların süresinin dolması halinde teminatı veren tarafından talep edilmemesi durumunda gelir kaydı işlemleri yapılmalıdır.

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 14'üncü maddesinde; “13 üncü maddeye göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; yapım işlerinde kesin hesap ve kesin kabul tutanağının onaylanmasından, diğer işlerde ise işin kabul tarihinden veya varsa garanti süresinin bitim tarihinden itibaren iki yıl içinde idarenin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve bankasına iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir”denilmektedir. Buna göre nakit olarak alınan teminatların yukarıda belirtilen

Kanun hükmü doğrultusunda mal ve hizmet alımlarında kabul tarihinde veya varsa garanti süresinin bitim tarihinde, yapım işlerinde ise kesin hesap ve kesin kabul tutanağının onaylanmasından itibaren iki yıl içinde İdarenin ilgilileri uyarmasına rağmen teminatlarını almak için talepte bulunmayanların teminatları iki yıllık sürenin bitimi ile Hazineye gelir kaydı için gerekli işlemlerin yapılması gerekmektedir.

Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği'nin 257'inci maddesinde; “5/1/2002 tarihli ve  4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 13 üncü maddesine göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hâllerde; yapım işlerinde kesin hesap ve kesin kabul tutanağının onaylanmasından, diğer işlerde ise işin kabul tarihinden veya varsa garanti süresinin bitim tarihinden itibaren iki yıl içinde idarenin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle ilgilisine iade edilemeyen teminatlar sürenin bitiminde genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde bütçeye gelir kaydedilir; diğer kamu idarelerinde ise genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere merkezde merkez muhasebe birimleri, illerde defterdarlık muhasebe müdürlüğü, ilçelerde ise malmüdürlüğünün banka hesaplarına beş iş günü içerisinde aktarılır. Ayrıca ilgili muhasebe birimine yazıyla bilgi verilir” denilmektedir.

Nakdi teminatların İdarenin uyarısına karşılık iki yıl içerisinde talep edilmeyenlerin teminatları iki yılın bitimi ile birlikte hazineye gelir kaydedilmek üzere idarece  defterdarlık muhasebe müdürlüğü banka hesaplarına beş iş günü içerisinde aktarılması gerekmektedir. Ayrıca bu durumun bir yazı ile ilgili defterdarlığa bildirilmesi gerekmektedir

YORUM EKLE