Piyasa araştırma tutanağına teklif mektupları eklenmelimidir?

Piyasa araştırma tutanağına teklif mektupları eklenmelimidir? piyasa fiyat araştırma tutanağı ekinde olması gereken belgeler

Piyasa araştırma tutanağına teklif mektupları eklenmelimidir?

Piyasa araştırma tutanağına teklif mektupları eklenmelimi?

Kamu kurumlarınca 4734 sayılı kamu ihale kanununun 22 maddesi gereğince yapılan doğrudan temin alımlarında alınacak olan mal hizmet veya yapım işine ilişkin olarak fiyat tespiti yapılırken piyasa fiyat araştırması yapılmaktadır. Merkezi harcama belgeleri yönetmeliğine göre ödeme aşamasında ödeme evrakı ekinde piyasa fiyat araştırma tutanağı eklenmesi yeterlidir. Ancak kamu kurumunda kalan evrakların içinde piyasa araştırmasına esas olan teklif mektuplarının da onay belgesi ekinde yer alması gerekmektedir. Konuya ilişkin mevzuat hükmüne aşağıda yer verilmiştir.

Kamu İhale Tebliği’nin 22.1.1.4’üncü maddesinde; “ (…) Kanun’un 22’nci maddesine göre ihtiyaçların karşılanmasında onay belgesi düzenlenmesi, onayı takiben ihale yetkilisince görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılması ve buna ilişkin belgelerin dayanakları ile birlikte onay belgesine eklenmesi zorunludur.” denilmektedir.

YORUM EKLE