İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğde değişiklik yapıldı

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğde değişiklik yapıldı

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğde değişiklik yapıldı

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğde değişiklik yapıldı

TEBLİĞ

Kamu İhale Kurumundan:

İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA TEBLİĞDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 28/1/2009 tarihli ve 27124 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğin Ek-2’sinde yer alan “başvurudan itibaren” ibaresi “başvuru tarihini izleyen günden başlayan” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinden 20 gün sonra yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

YORUM EKLE