İhalelerde görev alanlar muayane kabul komisyonunda görev alabilir mi?

ihale komisyonlarında görev alan ihale komisyon üyeleri muayene kabul komisyonlarında görev yapabilir mi

İhalelerde görev alanlar muayane kabul komisyonunda görev alabilir mi?

İhalelerde görev alanlar muayane kabul komisyonunda görev alabilir mi?

Kamu kurumlarınca 4734 sayılı kanununa göre yapılan ihalelerde görev alanların sözleşmeden sonra mal alımında hizmet alımında veya yapım işlerinde muayene kabul komisyonlarında görev alıp alamayacağı ihalelerde görev alanlar açısından tereddüt yaşanan konulardan birisidir. Mevzuat hükümlerine göre ihale komisyonunda görev alanların sözleşmenin yapıllmasından sonraki süreçte muayene kabul komisyonlarında görev yapmasından herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Konuya ilişkin olarak kamu ihale genel tebliğinin 5,7 maddesinde gerekli açıklama yapılmıştır.

5.7. İhaleyi gerçekleştiren ihale komisyonu üyeleri söz konusu ihaleye ilişkin olarak yapılan sözleşme sonucunda teslim edilecek mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin muayene ve kabul komisyonunda veya kontrol teşkilatında görev alabilir. Ancak yapılan bir sözleşme ile ilgili olarak kontrol teşkilatında yer alan görevliler, sözleşme sonucunda hizmet alımları ve yapım işleriyle ilgili muayene ve kabul komisyonunda görev alamazlar.

YORUM EKLE