İhale komisyonunda çekimser oy kullanılabilir mi?

ihale komisyonlarında görev alanlar ihale kararında çekimser oy kullanma hakkında sahipmi, ihale komisyonununda karşı oy gerekçesi yazılması zorunlumu

İhale komisyonunda çekimser oy kullanılabilir mi?

İhale komisyonunda çekimser oy kullanılabilir mi?

Kamu kurumlarınca 4734 sayılı kanununa göre yapılan ihalelerde görev alan ihale komisyon üyelerinin verecekleri ihale kararında çekimser oy kullanıp kullamayacağı hususu ile ihale komisyonlarında görev alanlar açısından merak edilen konulardan birisidir.İhale komisyonlarında görev alanların çekimser oy kullanma hakları bulunmamaktadır. İhale komisyon üyeleri ihale komisyonlarında verecekleri kararlarda ya kabul veya red kararı vermek zorundadırlar. Komisyonda alınan kararının çoğunluğun aksi yönünde karar veren komisyon üyesi vereceği karşı oyunda gerekçesini kararda bildirmek zorundadır.

Konuya ilişkin gerekli açıklama kamu ihale tebliğininin 5,9 nolu maddesinde yapılmıştır.İlgilli mevzuat hükmüne aşağıda yer verilmiştir.

5.9. İhale komisyonu başkan ve üyeleri çekimser oy kullanamazlar ve verdikleri oy ve kararlardan sorumludurlar. Bu nedenle, çoğunluk görüşüne katılmayanların karşı oylarını ve gerekçesini komisyon kararına yazarak imzalamaları gerekmektedir. İhale komisyonunun eksiksiz toplanıp karar vermesi gerektiğinden, eksik üye ile ihale komisyon kararı alınamaz.

YORUM EKLE