İhale komisyonu yedek üyesine ihale işlem dosyası verilebilir mi?

ihale komisyonu yedek üyesi olarak belirlenen üyeler ihale öncesi ihale dosyasının bir örneği verilmek zorundamı?

İhale komisyonu yedek üyesine ihale işlem dosyası verilebilir mi?

İhale komisyonu yedek üyesine ihale işlem dosyası verilebilir mi?

Kamu kurumlarınca 4734 sayılı kanununa göre yapılan ihalelerde görev alan ihale komisyon üyelerine görev yapacakları ihaleye ilişkin olarak ihale işlem dosyasının bir örneği ilan veya davet tarihini izleyen üç gün içinde asil üyelere verilmek zorundadır. İhalelerde yedek üye olarak belirlenen üyelere ihale işlem dosyasının verilmesinde mevzuat açısından herhangi bir zorunluluk yoktur.İdare gerek görürürse yedek üyelerede ihale işlem dosyası verebilir. Asil üyenin gelmemesi durumunda asil üyenin yerine ihaleye katılacak yedek üyeye ise ihale işlem dosyasının verilmesi zorunludur.

Konuya ilişkin gerekli açıklama kamu ihale tebliğininin 5,10  nolu maddesinde yapılmıştır.İlgilli mevzuat hükmüne aşağıda yer verilmiştir.

5.10. İhale işlem dosyasının birer örneği, ilan veya davet tarihini izleyen üç gün içinde idare tarafından ihale komisyonunun asıl üyelerine verilir. İdare tarafından gerek görüldüğü takdirde, yedek üyelere de ihale işlem dosyasının birer örneği verilebilir. Yedek üyenin asıl üyenin yerine ihale komisyonunda görev alması halinde ise ihale işlem dosyasının bir örneğinin yedek üyeye verilmesi zorunludur.

YORUM EKLE