Fiyat farkı ödemesi yapılan ihalelerde ek kesin teminat

Fiyat Farkı ödemesi yapılan ihalelerde ek kesin teminat

Fiyat farkı ödemesi yapılan ihalelerde ek kesin teminat

Fiyat Farkı ödemesi yapılan ihalelerde ek kesin teminat

4734 sayılı kanuna göre kamu idarelerince yapılan ihalelerde fiyat farkı ödemesi yapılması durumunda firmadan ihale başlangıçında alınan kesin teminata ek olarak ek kesin teminat alınması gerekmektedir. 4735 sayılı kanununun 12 maddesinde bu durum açıklanmıştır.

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun “Ek kesin teminat” başlıklı 12’nci maddesinde,“Fiyat farkı ödenmesi öngörülerek ihale edilen işlerde fiyat farkı olarak ödenecek bedelin, sözleşme bedelinde artış meydana gelmesi halinde bu artış tutarının % 6 'sı oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir.” denilmektedir. Buna göre fiyat farkı öngörülen işlerde fiyat farkı ödenecek bedelin %6’sı oranında ek kesin teminat alınması ya da hakediş ödemelerinden kesinti yapmak suretiyle bu tutarın karşılanması gerekmektedir.

YORUM EKLE