Doğrudan teminde sözleşme imzalanması gereken durumlar

4734 sayılı ihale kanununa göre doğrudan temin ile yapılan işlerde sözleşme imzalanması gereken durumlar neler dir?

Doğrudan teminde sözleşme imzalanması gereken durumlar

Doğrudan teminde sözleşme imzalanması gereken durumlar 

Kamu idarelerince 4734 sayılı kanununun 22 maddesine göre yapılan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde sözleşme imzalanıp imzalanmayacağı idarelerde tereddüt konusu olmaktadır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 53’üncü maddesine dayanılarak hazırlanan Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Doğrudan Temine İlişkin Açıklamalar” başlıklı 22’inci maddesinde,

“22.1.1.3. Bu madde kapsamında alımı yapılacak malın teslimi veya hizmetin ya da yapım işinin belli bir süreyi gerektirmesi durumunda, alımın bir sözleşmeye bağlanması zorunlu olup bir defada yapılacak alımlarda sözleşme yapılması idarelerin takdirindedir. Buna karşılık, 22’nci maddenin (c) bendi kapsamında yapılan alımlarda ise madde metninde belirtildiği üzere sözleşme yapılması zorunludur.” Denilmektedir. Buna göre bu madde kapsamında alımı yapılacak malın teslimi veya hizmetin ya da yapım işinin belli bir süreyi gerektirmesi durumunda, alımın bir sözleşmeye bağlanmasının zorunlu olduğu açıkça belirtilmektedir.

Belli süreyi gerektiren doğrudan temin yapım işleri ile mal ve hizmet alımlarında  yükleniciler ile sözleşme imzalanması ve ödeme emri belgesine  söz konusu sözleşmenin bir nüshası eklenmesi

Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2021, 11:14
YORUM EKLE