2021 yılı 2886 kanuna göre ihale parasal sınırlar

2021 yılında 2886 sayılı devlet ihale kanununa göre yapılacak ihalelerde uygulanacak olan parasal sınırlar , 2886 17 , 45, 51 madde parasal sınırlar

2021 yılı  2886 kanuna göre  ihale parasal sınırlar

2886 sayılı kanuna göre yapılacak ihalelerde 2021 yılında uygulanacak olan parasal sınırlar 

2886 sayılı kanunun 17/2 sayılı maddesine göre yapılacak ihalelerde 2021 yılı parasal sınırı 1.052.000 TL 

2886 sayılı kanunun 17/3 sayılı maddesine göre yapılacak ihalelerde 2021 yılı parasal sınırı 3.155.000 TL 

2886 sayılı kanunun  45  sayılı maddesine göre yapılacak ihalelerde 2021 yılı parasal sınırı   3.155.000 TL  (Bu madde ile ilgili parasal sınır, Hazineye ait taşınmazların satışında 10.000.000 TL olup, bu tutarı yirmi katına kadar artırmaya Çevre ve Şehircilik Bakanı yetkilidir.) 

2886 sayılı kanunun 17/2 sayılı maddesine göre yapılacak ihalelerde 2021 yılı parasal sınırı 1.052.000 TL 

2886 sayılı kanunun 51  sayılı maddesine göre yapılacak ihalelerde

a) İllerde, kuruluş merkezlerinde, askeri kurum kuruluş ve birliklerde, büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçelerde ve nüfusu 50 bini geçen ilçelerde 115.000

b) Diğer ilçelerde 57.000

2886 sayılı kanunun 76   sayılı maddesine göre yapılacak ihalelerde

a) Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde 694.000

b) Diğer büyükşehir belediyesi olan illerde 348.000

c) Diğer illerde ve nüfusu 50 bini geçen ilçelerde 252.000

ç) Diğer ilçelerde 189.000

Bu madde ile ilgili parasal sınırları, herbiri için ayrı ayrı veya birlikte dört katına kadar artırmaya Çevre ve Şehircilik Bakanı yetkilidir.

YORUM EKLE