2020 yılı açık ihale ilan süreleri

2020 yılı açık ihale ilan süreleri , 2020 yılında açık ihale usulü ile yapılan ihalelerde eşik değerlere göre ilan süreleri değişmektedir.Yaklaşık maliyet bedellerine göre açık ihale ilan sürelerinin ne olduğunu bu yazımızda gösterdik.

2020 yılı açık ihale ilan süreleri

2020 yılı açık ihale ilan süreleri 

2020 yılında 4734 sayılı kamu ihale kanununa göre yapılacak olan açık ihalelerde ihale bedeline göre yapılacak olan ilanların yayım yeri ve sürelerine ilişkin bilgiler aşağıdadır.

1- Yaklaşık maliyeti 194.033 TL. ye kadar olan mal ve hizmet alımları ile 388.086 TL. kadar olan yapım işleri ihalesi (13 b/1 kapsamında)

İhale tarihinden en az 7 gün önce ihalenin ve işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin en az ikisinde ve KİB

2- Yaklaşık maliyeti 194.033 TL ile 388.086 TL arasında kalan mal ve hizmet alımları ile 388.086 TL ile 3.234.222 TL arasında kalan yapım işleri ihalesi (13 b/2 kapsamında)

İhale tarihinden en az 14 gün önce işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin birinde ve KİB

3- Yaklaşık maliyeti 388.086 TL üzerinde ve eşik değer altında kalan mal ve hizmet alımları ile 3.234.222 TL üzerinde ve eşik değerin altında olan yapım işleri ihalesi (13 b/3 kapsamında)

İhale tarihinden en az 21 gün önce işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin birinde ve KİB

4- Yaklaşık maliyeti eşik değerlere eşit ( Mal ve Hizmet Alımları Genel Büt: 1.778.525TL Diğer Büt:2.964.217TL) (Yapım İşleri 65.213.187TL) veya bu değerleri aşan ihaleler (13/a kapsamında)

İhale tarihinden en az 40 gün önce * KİB * Uygulama da; 1- 28 gün¹ 2- Ön İlanlı süreç; 24 gün ²

4734 -13/a kapsamında yapılan 40 günlük ilan süresi gerektiren ihalelerde; 1- İlanların elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesi halinde 40 günlük ilan süresi 7(yedi) gün, İlan ile ihale ve ön yeterlik dokümanına Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden doğrudan erişimin temin edilmesi halinde 40 günlük ilan ve davet süresi 5(beş) gün kısaltılabilir. 01.06.2019 tarihinden itibaren İhaleye katılmak için İhale dokümanın EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirilmesi zorunluluğu ile birlikte bu süre 28 gün olarak uygulanmaktadır. (Bkz: Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği - Madde 16) 2-Ön ilan yapılması halinde 40 günlük ilan ve davet süresi 24 (yirmi dört) güne kadar indirilebilir

YORUM EKLE