2020 yılı 2886 sayılı kanuna göre ilan limitleri

2886 sayılı kanuna göre kiralama ihalelerinde ilan limit ve süreleri , kamu kurumlarının kiralama işlemlerinde uygulanacak olan ihale limitleri merkezi yönetim kanununun i cetvelinde açıklanmıştır.

2020 yılı 2886 sayılı kanuna göre ilan limitleri

2020 yılı 2886 sayılı kanuna göre ilan limitleri 

2020 yılında 2886 sayılı kanununa göre kamu kurumlarınca yapılacak kiralama işlemlerinde ihale tutarına göre yapılacak olan ilanlarla ilgili tablo yazımız ekindedir. 2866 sayılı kanuna göre yapılacak olan ilanlara ilişkin tabloda yer alan tutarlara KDV dahil değildir.

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU PARASAL LİMİTLERİ (01.01.2020-31.12.2020)

(Bu parasal limitler satış. Kiraya verme, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve trampa işleri için uygulanacaktır)

(7197 sayılı 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu İ Cetveli)

İşlemin Türü

Kanuni Dayanağı

Tutarı

Basın İlan Kurumunca Yapılan İlanın Alt Parasal Limiti

17/2

952.000

Resmi Gazete ile İlanın Alt ParasalLimiti

17/3

2.855.000

Açık TeklifUsulü Parasal Limiti

45

2.855.000

Pazarlık Usulü

Parasal Limiti

İllerde, kuruluş merkezlerinde,

Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki ve nüfusu 50000’i geçen ilçelerde

51/a

104.000

Diğer ilçelerde

51/b

51.600

*Söz konusu değerlere KDV dahil değildir.

YORUM EKLE