Yıllık İzinde İken Göreve Çağrılanlara Harcırah Ödenir mi?

Yıllık İzinde İken Göreve Çağrılanlara Yolluk Harcırah Ödenir mi? memurun yıllık izinde göreve çağrılması durumunda memura yol parası geçici görev yolluğu ödenir mi

Yıllık İzinde İken Göreve Çağrılanlara Harcırah Ödenir mi?

Yıllık İzinde İken Göreve Çağrılanlara Yolluk Harcırah Ödenir mi?

Bilindiği üzere 6245 sayılı harcırah kanununun 14 . maddesinde geçici görev yolluğunun hangi hallerde ödenebileceği başlıklar halinde sayılmıştır.ilgili madde de sayılan durumların varlığı halinde geçici görevli olarak görevlendirilen memurlara geçici görev yolluğu ödenmektedir.

Yıllık izinlerini memuriyet mahalli dışında geçiren memurların çeşitli nedenlerle göreve başlamaları gerektiğinde  memurların izin mahallerinden memuriyet mahalline dönüşleri ve memuriyet mahallinden izin mahalline dönüşlerinde geçici görev yolluğu ödenip ödenmeyeceği hususunda tereddüt yaşanmaktadır.

Konuya ilişkin olarak daha önceki yıllarda yayınlanmış olan bir sayıştay kararını yazımız ekinde yayımlıyoruz.İlgili karara göre yıllık izin kullanmakta iken kurumlarınca göreve çağrılan kişilerin izinlerini geçirdikleri mahalden memuriyet mahalline kadar olan yolda geçen süreler yevmiye ve yol masarafı ödenmesi gerektiği,memurun tekrardan iznine devam etmesi durumunda da memuriyet mahallinden iznini geçireceği mahalle kadar yolda geçecek günler için gündelik ve taşıt ücreti ödenmesi gerektiği yönünde karar verilmiştir.Tabiki ilgili ödemenin yapılabilmesi için izindeki memurun işe gelip başlaması için kurumunca yazılı onay alınması gerekmektedir.Memurun memuriyet mahalli içinde çalışacağı günler için gündelik ödenmesi mümkün değildir.

KARAR NO : 2806/ 2 TARİH: 7.12.1962

Senelik İzinlerini memuriyet Mahalleri dışında geçirmekte olanlardan ,asli memuriyet mahallerine çağrılıp verilen görevi yaptıktan sonra geri kalan izinlerini geçirmek üzere tekrar izinlerini kullanmakta oldukları mahallere avdet edenlere asli vazife mahalline geliş ve iznin kullanıldığı yere dönüş için yol masrafı ile yolda geçen günlere ait yevmiyelerinin verilmesi uygun olacağı

Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2020, 17:43
YORUM EKLE