Hızlı tren bilet ücreti yol masrafı olarak ödenir mi?

Hızlı tren bilet ücreti yol masrafı olarak ödenir mi?

Hızlı tren bilet ücreti yol masrafı olarak ödenir mi?

Hızlı tren bilet ücreti yol masrafı olarak ödenir mi?


Soru: ".... idaresinde mutemet olarak görev yapıyorum. İdaremizde sürekli geçici görev yolluğu ödemesi yapılıyor. Koronavirüs salgını başlamadan önce de bir kaç kez hızlı tren bilet ücretini yol masrafı olarak beyan edip harcırah bildirimi ekine ekleyen personelimiz olmuştu.  O dönemde ödemedik. Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan 2020/8 sayılı Genelge ile 1 Haziran tarihinden itibaren kamuda esnek çalışmaya son verilip normal çalışma sistemine dönüleyecek. Şehirlerarası seyahat yasakları da kaldırıldı. Bizim birimdeki arkadaşlar tekrar tekrar sıkıştırmaya başladı. Hızlı trenle gidiş geliş bizim için büyük kolaylık. Diğer taraftan, mevzuata aykırı bir işlem de yapmak istemiyorum. Acaba hızlı tren ücreti bedelini ödeyebilir miyiz?"

Cevap:  Bilindiği üzere harcırah, 6245 sayılı Harcırah Kanunu'nun 6 ıncı maddesinde " Gidip gelmeye en uygun ve kullanılması mutat olan bu yolda hem muayyen, hem gayrimuayyen tarifeli taşıt işletilmekte ise harcırah hesabında muayyen tarifeli taşıt esas alınır."  hükmü yer almaktadır.

6245 sayılı  Kanunun  27 nci maddesi ve eki 1 sayılı Cetvelde belirtilen esaslar dahilinde mutat taşıt aracına göre yapılacak gerçek masraflar üzerinden yol masrafı ödenmesi gerekmektedir. Kullanılması mutat olan yol ve taşıt aracı alışılmış, çoğunluğun tercih ettiği ve kullanılması adet halini almış yol ve taşıt aracıdır. Kanundaki "mutat" sözcüğü ile yerel uygulamaya göre o yerdeki vatandaşların çoğunluğunun tercihlerinin dikkate alınması öngörülmüştür. Bu sebeple, memuriyet mahalli dışına geçici görevle gönderilen kişilere verilecek harcırahın hesaplanmasında, aynı yere giden diğer vatandaşların çoğunluğunun kullandığı taşıt hangisi ise o esas alınması gerekmektedir.

Kanun eki 1 sayılı cetvele baktığımızda vapur ve tren muayyen tarifeli araç olarak sayılmıştır. 27. maddenin gerekçesinde ise  resmi daireler tarafından işletilen otobüsler de muayyen tarifeli taşıt olarak kabul edilmiştir.

Dolayısıyla yukarıdaki mevzuat hükümlerinde yer alan şartları taşıyan hızlı trenin muayyen tarifeli taşıt olarak kabulü gerekir. Bu sebeple, personeliniz tarafından beyan edilen hızlı tren ücretinin ödenmesinde herhangi bir beis bulunmadığını değerlendirmekteyiz.

Bu yazının tüm hakları www.mevzuatinyeri.com a  aittir.. ” www.mevzuatinyeri.com” şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır

Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2020, 12:11
YORUM EKLE