Harcırah Kanununda Usul ve Füru Kavramı Kimleri Kapsar?

Harcırah Kanununda Usul ve Füru Kavramı Kimleri Kapsar? Sürekli görev yolluğunda hangi yakınları için memura yolluk ödenir, memur sürekli görev yolluğu aile üyeleri için harcırah hesaplama

Harcırah Kanununda Usul ve Füru Kavramı Kimleri Kapsar?

Harcırah Kanununda Usul ve Füru Kavramı Kimleri Kapsar?

Bilindiği üzere Harcırah Kanununun  Harcırah Verilecek Kimseler  başlıklı 4. maddesinin birinci fıkrasında " Bu Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan memur ve hizmetliler ile aile fertlerine ......." harcırah verilebileceği hükmüne yer verilmiştir. Yine ilgili kanununun Tarifler başlıklı 3. maddesinde Aile Fertleri "Memur ve hizmetlinin, harcırah verilmesini gerektiren olay sırasında evlilik bağıyla bağlı olduğu eşi ile bakmakla yükümlü olduğu usul ve füruu ve erkek ve kız kardeşlerini;" şeklinde tanımlanmıştır.

Kanun maddesinde memurun bakmakla yükümlü olduğu  usul ve füruu içinde harcırah alabileceği hükmüne yer verilmiş ancak usul ve füruu kapsamında memurun kimler için harcırah alabileceği açıklanmamıştır. Usul, “asıl” kelimesinin çoğulu olup, bir şeyin varlığının dayandığı asıl kaynağı ifade eder. Bu bakımdan, kanunlarımızda usul deyimi, bir kimsenin ana ve babası ile her dereceden büyükanne ve büyükbabalarını kapsamaktadır.

“Füru” deyimi ise, dal ve kol anlamındaki “fer”in çoğulu olup, çocuklar, torunlar ve onların çocuklarını ifade etmektedir. Bir başka deyiş ile bir diğerinin sulbunden gelenler arasındaki hısımlığa usul ve füruu hısımlığı denir. Kanunun ifade ettiği hısımlık tabi usul füruu hısımlığıdır. Buna göre harcırah kanununu kapsamında memur  anne, baba, dede, nine, büyük baba, büyük nine ve benzerleri ile çocuklar ve torunlar ve torunların çocukları için harcırah alabilir..

Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2021, 08:49
YORUM EKLE