Geçici Görevde Hafta Sonları İkamet Yerine Dönüş Yapan Memurun Harcırahı

Geçici Görevde Hafta Sonları İkamet Yerine Dönüş Yapan Memurun Harcırahı Geçici görev yerinden izinlerde ayrılan memura gündelik alabilir mi? geçici görev yerinden izinlerde ayrılan memurun geçici görev yolluğu hakkında görüş yazısı

Geçici Görevde Hafta Sonları İkamet Yerine Dönüş Yapan Memurun Harcırahı

Geçici Görevde Hafta Sonları İkamet Yerine Dönüş Yapan Memurun Harcırahı

Geçici görev yolluğunun ödenmesi hususunda geçici görevli olarak görevlendirilen memurların ve idarelerin tereddüt yaşamış oldukları konulardan başında hafta sonları geçici görev mahallinde kalmayıp hafta sonları veya diğer tatil günlerinde geçici görev mahallinde kalmayıp ikametgah mahallinde gelinmesi halinde ikametgah mahallinde geçirilen günler içinde geçici görev yolluğu ödenip ödenmeyeceği hususunda yaşanmaktadır.

Hafta sonu tatili,resmi ve dini bayram günlerinde geçici görev süresi içinde ikametgah mahalline gelen ve mesai günü tekrardan geçici görev mahalline dönen memurlara ikametgah mahallinde geçirdikleri süreler içinde geçici görev harcırahı  ödenmelidir.Ancak hafta sonu veya resmi tatil için ikametgah yerine gelen memurlara bu geliş gidişleri için yol parası ödenmesi mümkün değildir.

Ayrıca memurların geçici görev süresi içinde yıllık izin almaları durumunda da geçici görev yolluğu ödenmez.Geçici görev süresi içinde yıllık izin alınması ve bu iznin hafta sonu veya resmi tatil günleri ile birleşmesi halinde de ilgili günler için harcırah ödenmez.

Konuya ilişkin olarak daha önceki yıllarda Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce verilmiş olan bir görüş yazısı yazımız ekinde yer almaktadır.

T.C.MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı : B.07.0.BMK.0.17-520-290

Konu : İlköğretim Müfettişleri Harcırahı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA

………………. VALİLİĞİNE

İlköğretim müfettişlerinin programları uyarınca memuriyet mahalli içinde veya dışında bulunan okullarda teftiş, denetim, inceleme veya soruşturma amacıyla yapılacak görevlendirmelerde bunlara ödenecek yol masrafı ve gündelik konusunda Bakanlığımıza iletilen sorunların ve oluşan tereddütlerin giderilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

1- 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) bendinde yer alan “Devamlı ikamet ettikleri yerler dikkate alınarak kurumlarınca belirlenen görev merkezi, mıntıka merkezi ve grup merkezi dışına teftiş, denetim, inceleme veya soruşturma görevi ile gönderilen …… İlköğretim Müfettişleri ……” hükmü uyarınca teftiş, denetim,

inceleme veya soruşturma görevleri ile memuriyet mahalli dışında görevlendirilen ilköğretim müfettişlerine görevlendirildikleri günler için gündelik ödenmesi Çalışma programları ile belirlenen dönemlerde teftiş, denetim, inceleme veya soruşturma görevlerinin fiilen yürütüldüğü günlerde ve sözkonusu programlar ile belirlenen dönem içerisinde kalan, fakat fiilen görev yapılmayan resmi tatil, hafta tatili, ulusal ve dini bayram günlerinde de tam gündelik ödenmesi gerekmektedir. Ancak çalışma programları ile belirlenen dönem içerisinde izin alınması halinde izinli bulunulan günlerle birleşen yukarıda sözü edilen tatil ve bayram günleri için gündelik ödenmesi mümkün bulunmamaktadır.

Bununla birlikte, günlük çalışma sürelerini görevlendirildikleri yerlerde geçirmeleri şartıyla buraya aynı gün gidip dönmeleri halinde tam gündelik ödenmesi mümkün bulunmakta, ancak gerek aynı gün gerek tatil ve bayram günlerinde geçici görev mahallinden ayrılmalar ve dönüşler için yol gideri ödenmesine imkan bulunmamaktadır.

Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2020, 10:02
YORUM EKLE