Geçici Görev Yolluğun da Taksi Ücreti İçin Fatura İbraz Edilmeli mi?

Geçici Görev Yolluğun da Taksi Ücreti İçin Fatura İbraz Edilmeli mi? memur taksi ücreti fatura belge ibrazı,

Geçici Görev Yolluğun da Taksi Ücreti İçin  Fatura İbraz Edilmeli mi?

Geçici Görev Yolluğun da Taksi Ücreti İçin Fatura İbraz Edilmeli mi?

Memurların geçici görev ile başka yerlerde görevlendirilmeleri durumunda memuriyet mahalli ile geçici görevi ifa edecekleri mahal arasında yapmış oldukları yolculuk masrafları kendilerine ödenmektedir.Geçici görevde memuriyet mahalli veya memurun evinden otogar,tren garı ve hava limanına yapacağı yolculuklar ile gitmiş olduğu yerdeki otogar,tren garı ve hava limanından konaklayacağı otele kadar ki yolculuklarını taksi ile yapması mümkündür.Bu şekilde taksi ile yolculuk yapan memur yapmış olduğu ödemeyi beyan ederek ilgili tutarı geçici görev yolluğu ödemesi ile birlikte alabilmektedir.Konuya ilişkin olarak  Sayıştay Temyiz Kurulunca verilen kararlarda da bu yönde kararlar verilmiştir.Konuya ilişkin olarak Sayıştay Temyiz Kurulunun  18.01.2008 tarihli ve  30013  tutanak nolu kararını örnek verebiliriz.İlgili kararda "6245 sayılı Harcırah Kanununun 14. maddesinde yer alan "Aşağıda gösterilen memur ve hizmetlilere muvakkat vazife harcırahı olarak yol masrafı ve yevmiye verilir ve hamal (cins ve adedi beyannamede gösterilmek üzere) bagaj ve ikamet ve vazife mahalli istasyon, iskele veya durak arasında nakil vasıtası masrafı da ayrıca tediye olur." hükmü gereği geçici görev ile memuriyet mahalli dışına görevlendirilenlere ikametgah veya vazife mahalli ile otogar, istasyon veya iskele arasındaki taksi ücretinin ödeneceği hüküm altına alınmıştır. Ancak, geçici görevin ifası sırasında şehir içinde kullanılan taksi ve benzeri nakil vasıtası ücretlerinin ödenmesine cevaz verilmemiştir." şeklinde açıklama yapılmıştır.

Mevzuat hükmüne göre taksi ile yapılacak olan yolculuklarda taksi ücreti alınabilmesinde iki durum söz konusu olabilmektedir.

Bunlardan birincisi taksi ücretinin memurun beyanına dayanılarak ödenmesi,ikincisi ise taksi ücretine ilişkin yapılan ödemenin belgelendirilerek ödenmesi durumudur.

Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 27 . maddesinin c bendinde "c)Taksi ile yapılan seyahatlerde (belediye hudutları dahilindeki taksi ücretleri hariç) fatura veya perakende satış fişi veya ödeme kaydedici cihazlara ait satış fişinin, ibraz edilmesi istenmektedir." hükmüne yer verilmiştir.

Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde, belediye sınırları dışında taksi ile yapılan seyahatlerde taksi ücretlerinin belgelendirilmesi gerektiği hükmü yer almaktadır. Bu durumda belediye sınırları içinde taksi ile yapılan seyahatlerde taksi ücretlerinin belgelendirilmesi zorunlu değildir. Belediye sınırları dışında taksi ile yapılacak yolculuklarda ise  taksi ücretinin ödenmesi  memurun bu ödemeyi belgelendirmesine bağlıdır.


Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2020, 15:43
YORUM EKLE