Geçici Görev Mahalline Günlük Geliş Giden Kişiye Tam Yevmiye Ödenir mi?

Geçici Görev Mahalline Günlük Geliş Giden Kişiye Tam Yevmiye Ödenir mi? geçici görev mahalline geliş gidiş yapan memura tam yolluk yevmiye harcırah ödenir mi

Geçici Görev Mahalline Günlük Geliş Giden Kişiye Tam Yevmiye Ödenir mi?

Geçici Görev Mahalline Günlük Geliş Giden Kişiye Tam Yevmiye Ödenir mi?

Memurların memuriyet mahalli dışındaki yerlere yapılan uzun süreli geçici görevlendirmelerde görevlendirme yapılan yerin memuriyet mahalline yakın olması durumunda geçici görevli olarak çalışan kişiler günlük geliş gidiş yaparak geçici görevi ifa edebilmektedirler.

Bu gibi durumlarda bazı kurumlar memurlara günlük geliş gidiş yol parası ile memura 1/3 veya 2/3 oranında yevmiye ödemekte bazı kurumlar ise memura tam yevmiye ödeyerek yol parası ödememektedirler.Memurlara yapılan bu ödemelerin hangisinin doğru olduğunu mevzuat hükümleri doğrultusunda açıklamaya çalışacağız.

6245 sayılı harcırah kanununun Memuriyet mahalli dışına gönderilenlerin gündeliği başlıklı 39. maddesi ile Geçici görev gündeliğinin verilebileceği azami süre başlıklı 42. maddesinde yer alan hükümlere göre;

Memurların günlük olarak memuriyet mahalli dışına görevlendirilmeleri durumunda görev yerinde geçirilen sürelere göre belli oranlarda geçici görev yolluğu ödenmektedir.Günübirlik yapılan görevlendirmelerde geçici görevli olarak görevlendirilen memura yevmiyesinin haricinde yapmış olduğu yol masrafları da ödenmektedir.

Ancak uzun süreli olarak örneğin 10 gün 1 ay veya daha fazla süre ile yapılan görevlendirmelerde memura ödenecek olan gündelikler 6245 sayılı kanunun 42. maddesi doğrultusunda ödenmekte ve memur görev yerine günübirlik olarak gidiş geliş yapmış olsa bile memura günlük yol parası ödenememektedir.geçici görevli olarak memuriyet mahalli dışına gönderilenlere,geçici görevli oldukları günlük çalışma sürelerini görevlendirildikleri yerde geçirmeleri şartıyla buraya aynı gün gidip dönmeleri halinde tam gündelik ödenmesinde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.

Geçici görev mahalline günlük geliş gidiş yapan memurlar göreve ilk gelişleri ile görev bitimi memuriyet mahalline dönüş için yol masrafı ödenmelidir.

Ayrıca geçici görevlerin fiilen yürütüldüğü günlerde ve görevlendirilen dönem içerisinde kalan, fakat fiilen görev yapılmayan resmi tatil, hafta tatili, ulusal ve dini bayram günlerinde de tam gündelik ödenmesi gerekmektedir.

Ancak, geçici görevlendirildikleri dönem içerisinde izin alınması halinde izinli bulunulan günlerle birleşen yukarıda sözü edilen tatil ve bayram günleri için gündelik ödenmesi mümkün bulunmamaktadır.

Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2020, 09:50
YORUM EKLE