4 B Sözleşmeli Personel Sürekli Görev Yolluğunu Hangi Tutardan Alacak

4 B sözleşmeli personele sürekli görev yolluğu müjdesi 2020 yılından itibaren sözleşmeli memurlara sürekli görev yolluğu ödenecek, 4 B Sözleşmeli Personel Sürekli Görev Yolluğunu Hangi Tutardan Alacak

4 B Sözleşmeli Personel Sürekli Görev Yolluğunu  Hangi Tutardan Alacak

4 B Sözleşmeli Personel Sürekli Görev Yolluğunu Hangi Tutardan Alacak

Memurlarla ilgili 5. Dönem toplu sözleşme görüşmelerin  anlaşmazlıkla sonuçlanmasından sonra Kamu Hakem Heyetince karara bağlanan  2020 2021 yılları için kamu personeline uygulanacak mali ve sosyal hükümlerle alakalı kararda yer alan hüküm ile 4 B li sözleşmeli personellerin naklen atanmaları halinde 2020 yılından itibaren sürekli görev yolluğu alma imkanı getirilmiştir.

İlgili düzenlemeye göre 4 B li sözleşmeli personeller naklen atanmaları halinde harcırah kanununda yer alan hükümlere göre sürekli görev yolluğu alabileceklerdir.

Harcırah kanununa göre ödenen sürekli görev yolluklarında memurlara ödenecek olan harcırah miktarını belirleyen unsurlardan biriside memurun maaş derecesine göre belirlenen harcırah tutarıdır.

Hakem kurulu kararında yer alan ibareye göre sözleşmeli personel olarak çalışan personellere ödenecek olan sürekli görev yolluğu ödemelerinde 5. Derecede olan memura ödenen gündelik tutarı baz alınarak ödeme yapılacaktır.

2019 yılında 5.derece memurlar için öngörülen gündelik miktarı 38,75 TL dir. İlgili tutar her yıl bütçe kanunu ile yapılan düzenlemeler ile değişmektedir.2020 yılı içinde bütçe kanunun H cetvelinde 5-15 derecedeki memurlara ödenecek yevmiye  tutarına  göre 4 B sözleşmeli personellere sürekli yolluğu ödenecektir.

Hakem Kurulu Kararında yer alan hüküm aşağıda yer almaktadır.

Sözleşmeli personelin sürekli görev yolluğu

Madde 47- (1) 6245 sayılı Harcırah Kanununun sürekli görev yolluğuna ilişkin hükümleri, aynı Kanuna tabi idarelerde ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışan sözleşmeli personel hariç olmak üzere, sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilenlerden mevzuatı veya sözleşmesi uyarınca sürekli görev yolluğu ödenmeyenler hakkında 5 inci derece kadrolu memur için tespit olunan gündelik tutarı esas alınarak uygulanır.

Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2019, 10:23

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.