2021 yılında memura ödenecek konaklama bedelleri

2021 yılında memurların geçici görevde alabilecekleri konaklama ücretlerini 2021 h cetvelindeki gündeliklere göre hesapladık

2021 yılında memura ödenecek konaklama bedelleri

2021 yılında memur   ve hizmetlilerin geçici görevde alabilecekleri konaklama ücretleri

Kamu kurumlarında görev yapan memur ve hizmetliler geçici görevli oldukları yerlerde konaklama ücreti ödedikleri takdirde harcırah kanunu v bütçe kanunda yer alan düzenlemelere göre konaklama ücretini alabilmektedirler.Memur ve hizmetlilerin alabilecekleri konaklama ücreti hem tutar hemde süre ile sınırlıdır.Memurlar geçici görevin 180 günlük kısmında konaklama ücreti alabilmektedirler.Bu sürenin ilk on günü yevmiyelerinin yüzde elli fazlasına kadar konaklama ücreti alabilirken ilk on günden sonrası seksen gün yevmiyelerinin yarısı kadar sonraki 90 gün ise yevmiyelerinin yüzde kırkı kadar konaklama ücreti alabilmektedirler.Bu ücretler belgelendirilmek şartı ile ödenebilmektedir.

Memur Harcırah tutarı 

İlk On Gün

Yevmiyenin

%50Arttırımlı Tutarı kadar

Sonraki   80 gün

Yevmiyenin

Yarısı kadar 

sonraki 90 gün 

Yevmiyenin

% 40 ı kadar 

Ek   göstergesi 8000 vedaha

yüksek olan kadrolarda bulunanlar  61,65 TL

 92,48  TL   30,83 TL  24,66 TL 
Ek   göstergesi 5800 (dahil) –8000 (hariç)olan kadrolarda bulunanlar 57,55 TL  86,33 TL  28,78 TL  23,02TL 
Ek   göstergesi 3000 (dahil) –5800 (hariç)olan kadrolarda bulunanlar  54,05 TL 81,08 TL  27,03 TL  21,62 TL 
Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar   47,65 TL 71,48  TL 23,83 TL

 19,06 TL 

Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar 46,35TL    69,53   TL   23,18 TL  18,54 TL 

Memur ve hizmetlilerin 2021 yılında alacakları gündelik miktarları 

                                                                                                    

a) Ek   göstergesi 8000 vedaha           61,65TL                                                                                                                                              

yüksek olan kadrolarda bulunanlar


b) Ek   göstergesi 5800 (dahil) –        57,55 TL           

8000 (hariç)olan kadrolarda bulunanlar


c) Ek   göstergesi 3000 (dahil) –        54,05 TL                      

5800 (hariç)olan kadrolarda bulunanlar      

   
d)   Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar   47,65 TL                         


e)   Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar 46,35 TL      

Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2020, 13:14
YORUM EKLE
YORUMLAR
ömer köroğlu
ömer köroğlu - 1 hafta Önce

Yukarıda belirtilen tablo yanlıştır. sonra ki 90 Gün müstahak oldukları yevmiyenin yani 2/3 oranında alınan yevmiyenin yüzde 40 ı hesaplanmalıdır.