2021 yılı harcırah tutarı belli oldu

2021 yılı harcırah tutarı belli oldu, 2020 yılı H cetveli

2021 yılı harcırah tutarı belli oldu

Kamuda görev yapan memurların merak ettiği soru cevap buldu. Meclise sevk edilen bütçe kanun tasarısına göre memur ve hizmetlilerin, müfettiş ve uzmanların 2021 yılında ne kadar harcırah alacakları belli oldu.

İşte zamlı harcırah tutarları

H CETVELİ

10/2/1954 TARİHLİ VE 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU HÜKÜMLERİ UYARINCA VERİLECEK GÜNDELİK VE TAZMİNAT TUTARLARI   GÜNDELİK MİKTARI (TL)

I- Yurt İçinde Verilecek Gündelikler (Madde : 33)            80,50

A- a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcıları

b) Anayasa Mahkemesi Başkanı, Bakanlar, Genelkurmay Başkanı, Milletvekilleri, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, 73,50

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, Orgeneraller Oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay Başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanları

B- Memur ve Hizmetlilerden;

a) Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar (1)               61.65-TL

b) Ek göstergesi 5800 (dahil) – 8000 (hariç)         olan kadrolarda bulunanlar  57,55-TL

c) Ek      göstergesi 3000 (dahil) - 5800     (hariç)   olan       kadrolarda bulunanlar 54,05-TL

d) Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar                                                                              47.65-TL

e) Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar                                                                           46,35- TL

(1)          6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre verilecek gündeliklerin hesabında bu tutar esas alınır.

* 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı, (d) fıkrasına göre yapılacak ödemelerde ise görevlendirmenin ilk 10 günü için gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı, takip eden 80 günü için gündeliklerinin %50 si, müteakip 90 günü için ise müstehak oldukları gündeliklerinin %40’ı esas alınır.

II- Arazi Üzerinde Çalışanlara Verilecek Tazminatlar (Madde 50)

50 nci Maddenin 1, 2, 3, 4 ve 5 inci Bentlerinde Yer Alan Personel

a) Kadro derecesi 1-4 olanlar                                          18,90

b) Kadro derecesi 5-15 olanlar                                        18,25

               

Bu tazminattan yararlananlardan;

1)  Memuriyet mahalli dışındaki çalışma alanlarında hizmet görenler ile 24/2/1984 tarihli ve 2981 sayılı Kanun uygulamasında çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline yukarıda yazılı miktarların yarısı ek olarak ödenir.

2)Bu çalışmaları dolayısıyla arazide, şantiyede veya gemilerde geceleyenlere bu suretle bulunacak miktarın yarısı ek olarak ayrıca ödenir. 

Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2020, 12:23
YORUM EKLE