Sürekli İşçi Kadrosuna Atananların Nakil ve Unvan Değişikliği Hakkında Yazı

Sürekli İşçi Kadrosuna Atanan 4 d li işçilerin Nakil ve Unvan Değişikliği Hakkında Yazı, 4 d li işçilerin nakil hakları varmı, 4 d işçi becayiş hakkı

Sürekli İşçi Kadrosuna Atananların Nakil ve Unvan Değişikliği Hakkında Yazı

Sürekli İşçi Kadrosuna Atananların Nakil ve Unvan Değişikliği Hakkında Yazı

Kamu kurum ve kuruluşlarında taşeron firma personeli olarak çalışırken 696 sayılı KHK ile kadroya alınan 4-D'li işçilerin nakil ve görevlendirmeleri ile ilgili talepler olmaktadır.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 4-D'li statüye geçirilen işçilerin nakil ve il dışı görevlendirmeleri hakkında yazı yayımladı. Söz konusu yazıda, sürekli işçi kadrosuna geçirilen ve halen görevine devam eden ilgililerin, görev yaptığı birim veya il müdürlüğü haricinde başka bir il emrine veya birime görevlendirilmesi/nakli veya unvan değişikliği mümkün bulunmadığı ifade edildi.

T.C.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

Personel Genel Müdürlüğü

Sayı:84995288-E.742985                                                                                                                                                                                                                                          10.07.2019                                             

  Konu: Taşerondan Kadroya Geçen İşçiler Hakkında

DAĞITIM YERLERİNE

 Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görev yapan ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçirilen işçi personelin, unvan değişikliği, il dışı nakil ve başka birimlere görevlendirilme taleplerine ilişkin dilekçeler, şahsen veya görev yaptıkları birimler aracılığıyla Genel Müdürlüğümüze gönderilmektedir.

Bilindiği üzere; hizmet alımı personeli olarak görev yapmakta olan taşeron işçileri, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye eklenen geçici 23 üncü maddesine istinaden sürekli işçi kadrolarına geçirilmişlerdir.

Mezkur maddeye; “… sınav sonuçlarının kesinleşmesini müteakip, her bir sözleşme itibarıyla, yüklenicinin hakedişlerinin ödendiği bütçe, teşkilat ve birim/yerleşim yeri adına vize edilmiş sayılan sürekli işçi kadrolarına idarelerince topluca geçirilir…” hükmü ile “Sürekli işçi kadrolarına geçirilenler, birinci fıkrada öngörülen şartları taşıdıkları sürece ve çalıştırıldıkları teşkilat ve birimde geçiş işlemi yapılmadan önceki ihale sözleşmesi kapsamındaki hizmetleri yürütmek üzere istihdam edilebilir.” hükmüne yer verilmiştir.

Ayrıca daha önce, benzer konuda Mülga Spor Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliğinden görüş talep edilmiş olup, alınan cevabi yazıda; 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye eklenen geçici 23 üncü maddesinde; ”Sürekli işçi kadrosuna geçirilenler, birinci fıkrada öngörülen şartları taşıdıkları sürece ve çalıştırıldıkları teşkilat ve birimde geçiş işlemi yapılmadan önceki ihale sözleşmesine göre sözleşmeleri kapsamındaki hizmetleri yürütmek üzere istihdam edilebilirler.” düzenlemesine istinaden sürekli işçi kadrosuna geçiş yapacak personelin, diğer şartları da taşıması halinde, ancak hizmet alımı sözleşmesinde belirtilen niteliğe göre bahse konu kadroya geçirilebileceği, ayrıca söz konusu Kanun Hükmünde Kararnamedeki düzenlemeye istinaden sürekli işçi kadrosuna geçişi yapılan personelin ancak hizmet alımı sözleşmesinde belirtilen niteliğe göre görev yapabileceği, başka bir unvanda istihdam edilmesinin mümkün bulunmadığı belirtilmiştir.

Mezkur mevzuat uyarınca, sürekli işçi kadrosuna geçirilen ve halen görevine devam eden ilgililerin, görev yaptığı birim veya il müdürlüğü haricinde başka bir il emrine veya birime görevlendirilmesi/nakli veya unvan değişikliği mümkün bulunmamaktadır.

Bu çerçevede; bahse konuya ilişkin olarak anılan kapsamda görev yapan işçi personele mevcut duruma ilişkin gerekli açıklamaların ve yazımızın tebligatı hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim. Öte yandan Bakanlığın yazısında işçilerin, görev yaptığı birim veya il müdürlüğü haricinde başka bir il emrine veya birime görevlendirilmesinin de imkan dahilinde olmadığı belirtilmekle beraber, 375 sayılı KHK’nın geçici görevlendirmeye imkan tanıdığını, ancak bu görevlendirmenin Kurum’un ihtiyacı ve takdiriyle mümkün olduğunu, işçinin geçici görevlendirilme gibi bir hakkının bulunmadığını değerlendiriyoruz.

Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2019, 11:16
YORUM EKLE