ÖSYM sınavlarında ehliyet sürücü belgesi kimlik yerine geçer mi?

ÖSYM tarafından yapılan KPSS YDS YKS gibi sınavlarda sınava girecek adaylar yanlarında kimlik getirmek zorundadır. Sınavda ehliyet sürücü belgesi ve kurum kimliği kimlik yerine geçer mi?

ÖSYM sınavlarında ehliyet sürücü belgesi kimlik yerine geçer mi?

ÖSYM sınavlarında ehliyet kimlik yerine geçer mi?

ÖSYM tarafından yapılan KPSS YDS YKS gibi sınavlarda sınava girecek adaylar yanlarında kimlik getirmek zorundadır. Sınavda ehliyet sürücü belgesi ve kurum kimliği kimlik yerine geçer mi?

 Sürücü belgesi, meslek kimlik kartları ile sınava girilebilir mi?

ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda ehliyet sürücü belgesi v.b  diğer tüm belgeler, sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez.

ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda sınava katılmak isteyen adayların aşağıda yer alan belgeleri sınava girerken yanlarında bulundurmaları gerekir.

Adaylar sınava girerken yanlarında hangi belgeleri bulundurmak zorundadır?

Adayların sınava girerken aşağıda belirtilen iki belgeyi yanlarında bulundurmaları zorunludur:

a) İlgili oturuma ait Sınava Giriş Belgesi (SGB)

b) Geçerli kimlik belgesi: Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında;

- Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartın aslı,

- Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartının aslı,  T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan fotoğraflı, imzalımühürlü/barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi”nin aslı geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilir.

Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf (Sınav günü sınav görevlilerinin sizi fotoğrafınızdan tanımakta güçlük çektiği takdirde sizi sınava almayabileceğini göz önünde bulundurunuz.) ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi sınav günü itibarıyla geçerli olmalıdır.

Üzerinde soğuk damga veya adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları (T.C. Kimlik Numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.) ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir. Nüfus cüzdanında fotoğrafın olması zorunludur. Nüfus cüzdanında fotoğrafı olmayan adaylar, sınava alınmayacaklardır.

YORUM EKLE