okul servisi rehber personel olma şartları

okul servisi rehber personel olma şartları 5/10/2017 tarihli ve 30221 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Okul Servis Araçları Yönetmeliğinin taşıma işlerinde çalışanların şartları, görev ve sorumlulukları başlıklı 9. maddesi 2. fıkrası (a) bendi "22 yaşını doldurmuş ve en az lise mezunu olmak," hükmü uygulanmaktadır.

okul servisi rehber personel olma şartları

okul servisi rehber personel olma şartları  Okul Servis Araçlarındaki rehber personel yaş ve mezuniyet şartı nedir?

Milli eğitim bakanlığına bağlı okullarda hizmet veren okul servislerinde rehber personel olarak çalışmak isteyenlerde aranan okul ve yaş şartının ne olduğu Okul Servis Araçları Yönetmeliğinin taşıma işlerinde çalışanların şartları, görev ve sorumlulukları başlıklı 9. maddesi belirlenmiştir.

Danıştay 8'inci Dairesi 2009/8738 esas sayılı ve 2011/2453 sayılı kararı ile 17/09/2009 gün ve 27352 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 4'üncü maddesinde yer alan rehber personel yaşının 20 ve en az ilköğretim mezunu olmasına ilişkin hüküm iptal edildiğinden, 25/10/2017 tarihli ve 30221 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Okul Servis Araçları Yönetmeliğinin taşıma işlerinde çalışanların şartları, görev ve sorumlulukları başlıklı 9. maddesi 2. fıkrası (a) bendi "22 yaşını doldurmuş ve en az lise mezunu olmak," hükmü uygulanmaktadır.

YORUM EKLE