Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneğinin Ödeneceği Zaman Belli Oldu

Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneğinin Ödeneceği Zaman Belli Oldu 2019 eğitime hazırlık ödeneği 9 eylül tarihinde ödenecek , eğitime hazırlık ödenek ödenme tarihleri

Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneğinin Ödeneceği Zaman Belli Oldu

Milli Eğitim Bakanlığı, 2019 yılı öğretim yılına hazırlık ödeneğinin 9 Eylül tarihinden itibaren ödenmesi için illere yazı gönderdi.

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı


Sayı : 10903426-841.99-E. 15868341                                                                                                        03.09.2019

Konu : Öğretim Yılma Hazırlık Ödeneği


DAĞITIM YERLERİNE


Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 32 nci maddesinde “Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup; fıiler öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dâhil) her öğretin yılında bir defaya mahsus olmak üzere ve öğretim yılının haşladığı ay içinde Milli Eğitin Bakanı tarafından belirlenecek tarihte Cumhurbaşkanınca belirlenecek miktarda, öğretin yılma hazırlık ödeneği ödenir. ” hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan; Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşmeni "Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme" bölümünün "Öğretir Yılına Hazırlık Ödeneği" başlıklı 11 inci maddesinde, "657 sayılı Kanunun ek 32 m maddesinde öngörülen öğretim yılma hazırlık ödeneği; 2018 yılında 1.130 TL, 2019 yılına 1.180 TL olarak ödenir." hükmü ile 7156 sayılı 2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanuna ekli (K) Cetvelinin "IV- Diğer ödemeler" kısmının 3 üncü maddesinde de, "657 sayı Kanunun ek 32 nci maddesi uyarınca verilecek öğretim yılma hazırlık ödeneği; öğreti yılının başladığı aydan sonra ve birinci dönem ders yılının sonundan önce göre' başlayanlara %75 7, birinci dönem ders yılından sonra ve ikinci dönem ders yılının soı ermesinden önce göreve başlayanlara ise %50’si oranında yapılır" ifadesi yer almaktadır.

Bu kapsamda, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvaı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara 1.180 TL öğretim yılına hazırlık ödeneğinin 09.09.2019 tarihinden itibaren ödenmesi hususunda gereğini rica ederim.

Ziya SELÇUK

Bakan

Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2019, 10:04

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.