Ocak ayı kira artış oranı belli oldu

Ocak ayı kira artış oranı belli oldu

Ocak ayı kira artış oranı belli oldu

Ocak ayı kira artış oranı belli oldu

Ocak ayı kira artış oranı belli oldu

Ocak ayı kira artış oranı belli oldu

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları sonrasında Ocay ayı kira artış oranları belli oldu.TÜİK tarafından açıklanan rakamlara göreTÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %13,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre %36,08, bir önceki yılın aynı ayına göre %36,08 ve on iki aylık ortalamalara göre %19,60 artış gerçekleşti.

Borçlar Kanununun 344 üncü maddesinde;"Tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır.(1) Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılmamışsa, kira bedeli, bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla hâkim tarafından, kiralananın durumu göz önüne alınarak hakkaniyete göre belirlenir. 

Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, beş yıldan uzun süreli veya beş yıldan sonra yenilenen kira sözleşmelerinde ve bundan sonraki her beş yılın sonunda, yeni kira yılında uygulanacak kira bedeli, hâkim tarafından tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı, kiralananın durumu ve emsal kira bedelleri göz önünde tutularak hakkaniyete uygun biçimde belirlenir. Her beş yıldan sonraki kira yılında bu biçimde belirlenen kira bedeli, önceki fıkralarda yer alan ilkelere göre değiştirilebilir. (1) Sözleşmede kira bedeli yabancı para olarak kararlaştırılmışsa 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun hükümleri saklı kalmak şartıyla, beş yıl geçmedikçe kira bedelinde değişiklik yapılamaz. Ancak, bu Kanunun, “Aşırı ifa güçlüğü” başlıklı 138 inci maddesi hükmü saklıdır. Beş yıl geçtikten sonra kira bedelinin belirlenmesinde, yabancı paranın değerindeki değişiklikler de göz önünde tutularak üçüncü fıkra hükmü uygulanır." hükmü yer almaktadır.

Söz konusu maddeye göre, taraflarca belirlenebilecek kira artış oranı tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçemeyecektir. Bu kapsamda, kişilerce farkılı bir tutar belirlenmeyen kira sözleşmeleri için Ocak ayı kira artış oranı tavanı yüzde 19,60 oldu.

Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2022, 12:21
YORUM EKLE