MSB Personeli yer değiştirme yönetmeliği kapsamından çıkarıldı

MSB Personeli yer değiştirme yönetmeliği kapsamından çıkarıldı

MSB Personeli yer değiştirme yönetmeliği kapsamından çıkarıldı

MSB Personeli yer değiştirme yönetmeliği kapsamından çıkarıldı

Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanan yönetmelik değişikliği ile MSB personeli Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik kapsamından çıkarıldı.

YÖNETMELİK

Karar Sayısı: 4774

Ekli “Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2 nci ve 72 nci maddeleri gereğince karar verilmiştir.

11 Kasım 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA
İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolannda” ibaresi “Milli Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlarda” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

YORUM EKLE