MEB okul servislerinde araç yaş sınırı kaçtır.

MEB okul servislerinde araç yaş sınırı kaçtır. okullarda servis olarak kullanılacak olan araçların yaş sınırı kaçtır servis araçları kaç yaşında olabilir

MEB okul servislerinde  araç yaş sınırı kaçtır.

MEB okul servislerinde  araç yaş sınırı kaçtır. Okul servis araç yaşının 12 yaşından büyük olabilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda servis olarak çalışacak olan servislerin kaç yaşında olacağı Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde belirlenmiştir. İlgili yönetmeliğin 4 maddesine göre okul servisi olarak çalışacak olan araçların yaşları belirlenmektedir.

Okul Servis Araçları Yönetmeliğinin 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde;” Okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtların yaşları oniki yaşından büyük olmayacaktır. Taşıtların yaşı fabrikasınca imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınarak hesaplanacaktır.” hükmü yer almaktadır. Ancak aynı Yönetmeliğin Geçiş hükmü başlıklı Geçici 3’üncü maddesinde; 2019 ve 2020 yılları itibarıyla on iki yaşını bitirecek ve okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtlarda, muayeneden geçmiş olması kaydıyla 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (f) bendindeki şart 1/7/2021 tarihine kadar aranmaz.” hükmü yer almaktadır.

YORUM EKLE