MEB, idari personelin göreve başlaması için yazı yayımladı

MEB, idari personelin göreve başlaması için yazı yayımladı

MEB, idari personelin göreve başlaması için yazı yayımladı

MEB, idari personelin göreve başlaması için yazı yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığı, idari personelin göreve başlaması için yazı yayımladı. Söz konusu yazıda, yöneticiler hariç olmak üzere 60 yaş ve üzerinde olanlar ile kronik hastalığı olanların idari izinli sayılması gerektiği ifade edildi.

TC

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Personel Genel Müdürlüğü


Sayı : 16833931-903.05.03-E. 7259041                                                                                                                                   01.06.2020
Konu : Normalleşme ve Alınacak Tedbirler

                                                                                                                         DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 29.05.2020 tarihli ve 2020/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi.

Bir örneği ekte gönderilen ilgi Genelgede, Covid-19 salgını kapsamında 1 Haziran 2020 tarihi itibarıyla kamu kurum ve kuruluşlarında normalleşme ve alınacak tedbirler belirlenmiştir.

Bu çerçevede Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personel 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren, önceden olduğu şekilde görev yerlerinde çalışmaya başlayacaktır.

Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfında bulunanlar, 19 Haziran 2020 tarihinden sonraki süreçte ilgi Genelge kapsamında değerlendirilecektir.

Bu süreçte personelden;
a) Yöneticiler hariç olmak üzere 60 yaş ve üzerinde olanlar,
b) Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı (sağlık kurulu raporu, e-nabızdan alınacak belge veya ilaç raporlarıyla bu durumlarını belgelendirenler) bulunanlar,
idari izinli sayılacaktır.

Bu süreçte idari izinli sayılanlar görevlerini fiilen yerine gelirmiş sayılacak; mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı kalacaktır. Bu kapsamda bulunan personel amirinin izni dışında görev mahallinden ayrılmayacak ve hizmetlerine ihtiyaç duyulanlar, çağrıldıkları anda görevlerine dönecektir.

Diğer taraftan Bakanlığımız personelinin maske kullanması, çalışma mekanları, yemekhane, servisler ve sosyal alanlarda gerekli mesafenin ayarlanması, bu mahaller ile araçlarının dezenfekte işlemlerinin yapılması hususunda bütün birimler gerekli tedbirleri alacaktır.

Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2020, 22:05
YORUM EKLE