MEB'den 696 sayılı KHK'ya tabi işçilerin iller arası nakilleri hakkında görüş

MEB'den 696 sayılı KHK'ya tabi işçilerin iller arası nakilleri hakkında görüş, MEB 696 sayılı KHK'ya tabi işçileri il içi nakle izin verdi mi?

MEB'den 696 sayılı KHK'ya tabi işçilerin iller arası nakilleri hakkında görüş

MEB'den 696 sayılı KHK'ya göre istihdam edilen işçiler hakkında önemli yazı.

Milli Eğitim Bakanlığı, 696 sayılı KHK kapsamında istihdam edilen işçilerle ilgili olarak yazı yayımladı. Bakanlığın yazısında 696 sayılı KHK'ya tabi işçilerin çalışma süreleri, sözleşmelerin hangi aylarda askıya alınacağı, askıya alınma döneminde ilgili personele ödeme yapılıp yapılmayacağı, SGK işlemlerinin ne şekilde yapılacağı, il dışına nakillerinin mümkün olup olmayacağı gibi hususlarda tereddet edilen hususlara açıklık getirildi.

Bakanlığın yazısına göre;

-696 sayılı yasaya tabi olarak çalışan personel 2020 yılında toplamda 10 ay çalıştırılacak. Bu sürenin uzatılması ise mümkün olmayacak.

-Herhangi bir nedenle (emeklilik, istifa, ölüm, fesih gibi haller dâhil - askerlik, doğum izni, ücretsiz izin gibi askı halleri hariç) tamamen işten ayrılan sürekli veya geçici işçilerin kayıtlan düzenli olarak MEBBİS'ten düşülecek.

-İşçilerin sözleşmeleri Temmuz ve Ağustos aylarında askıya alınacak. Ancak zorunlu haller ile işin veya işyerinin gereklerine göre bu iki aylık süre diğer aylarda da kullanılabilecek. Askı uygulaması SGK İl Müdürlüklerince farklı usullerle yapılabileceğinden, bu konuda bağlı olunan SGK İl Müdürlüğünün ilgili birimi ile varılacak mutabakata göre hareket edilecek.

-İş sözleşmelerinin askıya alındığı iki aylık süre/dönem için tahakkuk işlemleri, “MEB İşçi Ücret Bordro Modülü” yapısına eklenmiş olup, bu dönemde ücret, sosyal yardımlar, kıdem tazminatı, ilave tediye ve ikramiye gibi hiçbir ödeme yapılmayacak, bu süreler kıdem tazminatına esas süreden de sayılmayacak. Askı dönemine denk gelebilecek ilave tediye veya ikramiyeler, askı bitiminden sonra yapılacak ilk maaş ödemesiyle birleştirilerek ödenebilecek.

-İşçi nakillerinde ise; 12/02/2018 tarihli ve 2911983 sayılı Genelgemizde belirtildiği üzere, 696 sayılı KHK ile kadroya geçirilen sürekli veya geçici işçilerin kadroları isim ve il bazında vize edildiğinden, en son ihale sözleşmesindeki teşkilat ve birimdeki işler üzerinden çalışmaya devam etmeleri gerekmekte olup, hiçbir şekilde il dışına nakilleri mümkün olmayacak. Mümkün olduğunca her işçi kadroya geçişten önceki birimlerinde çalışmaya devam edecek, ancak işin ve işyerinin gerektirdiği zorunlu hallerde Valiliğinizce il içi yer değişikliği yapılabilecek.

Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2020, 10:16
YORUM EKLE