Kültür ve Turizm Bakanlığı naklen müfettiş alacak

Kültür ve turizm bakanlığı diğer bakanlıklarından naklen müfettiş alacaklar.Meclise sunulan kanun teklifi ile diğer bakanlıklardan naklen müfettiş alımı yapılacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı naklen müfettiş alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı naklen müfettiş alacak

17.02.2020 tarihinde Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  teklifi meclise sunuldu. Meclise sunulan kanun teklifi ile  kamu idarelerinde müfettiş denetçi ve kontrolör unvanında çalışanları ile daha önce bu ünvanlarda çalışmış olanlar arasından naklen  müfettiş alımı yapılacak.

Kanun Gerekçesi;

MADDE 10- Kültür ve Turizm Bakanlığında 20.082 personel, 26 merkeze bağlı ve ilgili birimi ve 1545 taşra birimi bulunmaktadır. Ancak bu büyüklükteki bir teşkilatta fiilen sadece 55 müfettiş görev yapmaktadır. Denetim, inceleme ve soruşturma görevlerinin etkin bir şekilde yerine getirilebilmesi için müfettiş sayısının arttırılması gerekmektedir.

Madde ile 2634 sayılı Kanuna geçici 10 uncu madde eklenerek; genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde müfettiş, denetçi ve kontrolör kadrolarında bulunanlar ile daha önce bu unvanları ihraz etmiş olanlar arasından, yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav sonucunda başarılı olanların Kültür ve Turizm Bakanlığında müfettiş ve başmüfettiş kadrolarına atanabilmeleri amaçlanmaktadır

Kanun maddesinde yer alan teklif 

MADDE 10- 2634 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 10- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde mesleğe özel yanşma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutularak müfettiş, denetçi ve kontrolör kadrolannda yardımcılık veya stajyerlikte geçen süreler dahil en az 5 yıl görev yapmış olanlar ile aynı sürede görev yapmış olmak kaydıyla daha önce bu unvanlan ihraz etmiş olanlar arasından, yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav sonucunda başarılı olanlar, Bakan tarafından 31/12/2020 tarihine kadar durumlarına uygun müfettiş veya başmüfettiş kadrolarına naklen atanabilirler. Bu şekilde atananların sayısı yirmiyi geçemez.

Bu maddeye göre atananların yardımcılık veya stajyerlik kadrolannda geçirdikleri süreler, Kültür ve Turizm Bakanlığı müfettiş yardımcısı kadrolannda; müfettiş, denetçi ve kontrolör unvanlı kadrolarda geçirdikleri süreler Kültür ve Turizm Bakanlığı müfettişi kadrolannda geçirilmiş sayılır.”

YORUM EKLE
YORUMLAR
teymur
teymur - 1 ay Önce

Sınav açsalar da işsiz gençler müfettiş yardımcısı olarak girebilse keşke

Celal Ay
Celal Ay - 1 ay Önce

Edaha önce müfettiş lik yapmış ancak mekli olmuş olanlar kabul ediliyor mu ve yaş sınırı var mı?

Ferit Burak
Ferit Burak - 4 hafta Önce

Müfettişler nasıl bakan onayı ile atanır? O zaman Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile bu kanun hükmü çelişmiş olmuyor mu?